Italia

Työterveys- ja -turvallisuusjärjestelmää hallinnoi Italiassa on työ- ja terveysministeriö yhdessä alueellisten koordinointikomiteoiden ja työmarkkinaosapuolten kanssa. Ne vastaavat lainsäädännölliseen kehitykseen liittyvästä neuvonnasta, valvonnasta, terveyden edistämisestä ja toiminnassa avustamisesta.


Työpaikoilla tapahtuvaa ennalta ehkäisyä palvelevan kansallisen tietojärjestelmän tehtävänä on opastaa, suunnitella ja arvioida ennaltaehkäisyn tehokkuutta onnettomuuksien ja ammattitautien torjunnassa sekä ohjata valvontatoimia kehittämällä alaan liittyviä arkistoja ja yhdistettyjä tietokantoja. Tähän tietojärjestelmään kuuluvat työ- ja sosiaaliministeriö, terveysministeriö, sisäministeriö, alueet sekä Trenten ja Bolzanon autonomiset maakunnat sekä INAIL-tapaturmavakuutuslaitos ja jota avustavat talous- ja työllisyysneuvosto CNEL sekä alan yhteiset elimet ja laitokset.


Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston kansallisesta verkostosta Italiassa vastaava koordinointikeskus on Inail.


Focal points' contact details