Saksa

Saksan työsuojeleujärjestelmä on rakenteeltaan kaksijakoinen. Se koostuu valtiollisesta työsuojelujärjestelmästä (liittovaltio ja osavaltiot) sekä riippumattomista tapaturmavakuutuslaitoksista. Valtiollinen puoli (liittovaltio ja osavaltiot) antaa valiokuntien valmistelemia lakeja, asetuksia ja sääntöjä. Tapaturmavakuutuslaitokset laativat tarveharkinnan perusteeella ja liittotasavallan hallituksen ja osavaltioiden suostumuksella omia työtapaturmien ehkäisyä koskevia ohjeitaan.Yritysten valvonta ja niille suunnattava neuvonta kuuluvat toimivaltaisten valtiollisten valvontaviranomaisten palveluksesa olevien valvojien (osavaltiot) sekä tapaturmavakuutuslaitosten tehtäviin.Liittovaltio, osavaltiot ja tapaturmavakuutuslaitokset ovat kehittäneet koko Saksaa koskevan yhteisen työsuojelustrategian (GDA) työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden vaalimiseksi, parantamiseksi ja edistämiseksi kohdennetun ja järjestelmällisen työsuojelutoiminnan avulla. Yhteisen työsuojelustrategian piiriin kuuluvat toimijat työskentelevät tulevaisuudessa ehkäisevän työn alueella entistä läheisemmässä yhteistyössä yhteisesti sovittujen työsuojelutavoitteiden pohjalta.Saksan kaksijakoinen työsuojelujärjestelmä jää edelleen voimaan, mutta samalla kuitenkin parannetaan lakimääräisiä tapaturmavakuutuksia valvovien viranomaisten ja osavaltioiden työsuojeluviranomaisten yhteistyötä .


Koordinointikeskusten yhteystiedot

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Friedrich-Henkel-Weg 1-25
44149 Dortmund
Saksa
Contact person:
Nathalie HENKE
Tel: +49 231 9071 2466
Sähköpostiosoite: FOP-info [at] baua [dot] bund [dot] de