Saksa

Saksan työsuojeleujärjestelmä on rakenteeltaan kaksijakoinen. Se koostuu valtiollisesta työsuojelujärjestelmästä (liittovaltio ja osavaltiot) sekä riippumattomista tapaturmavakuutuslaitoksista. Valtiollinen puoli (liittovaltio ja osavaltiot) antaa valiokuntien valmistelemia lakeja, asetuksia ja sääntöjä. Tapaturmavakuutuslaitokset laativat tarveharkinnan perusteeella ja liittotasavallan hallituksen ja osavaltioiden suostumuksella omia työtapaturmien ehkäisyä koskevia ohjeitaan.

Yritysten valvonta ja niille suunnattava neuvonta kuuluvat toimivaltaisten valtiollisten valvontaviranomaisten palveluksesa olevien valvojien (osavaltiot) sekä tapaturmavakuutuslaitosten tehtäviin.

Liittovaltio, osavaltiot ja tapaturmavakuutuslaitokset ovat kehittäneet koko Saksaa koskevan yhteisen työsuojelustrategian (GDA) työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden vaalimiseksi, parantamiseksi ja edistämiseksi kohdennetun ja järjestelmällisen työsuojelutoiminnan avulla. Yhteisen työsuojelustrategian piiriin kuuluvat toimijat työskentelevät tulevaisuudessa ehkäisevän työn alueella entistä läheisemmässä yhteistyössä yhteisesti sovittujen työsuojelutavoitteiden pohjalta.

Saksassa työsuojelun kaksijakoinen järjestelmä säilyy, mutta lakisääteisten tapaturmavakuutuslaitosten valvontaviranomaisten ja osavaltioiden työsuojeluviranomaisten välistä yhteistyötä neuvonnassa ja valvontavelvollisuuksien täyttämisessä parannetaan edelleen. (https://www.gda-portal.de/EN/Home/Home_node.html)

Lisää tietoa työlainsäädäntöön liittyvistä kysymyksistä on liittovaltion työministeriön (BMAS) verkkosivuilla osoitteessa DE: https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Arbeitsrecht/arbeitsrecht.html / englanniksi: https://www.bmas.de/EN/Labour/Labour-Law/labour-law-art.html

Focal points' contact details

 • Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
  Friedrich-Henkel-Weg 1-25
  44149
  Dortmund
  Germany
  Contact person: Nathalie HENKE
  E-mail address:
  henke.nathalie [at] baua.bund.de