Itävalta

Työsuojeluasiat kuuluvat Itävallassa useamman eri viranomaisen vastuualueelle. Oikeudellinen perusta muodostuu työsuojelulaista ja asetuksista. Työsuojelumääräysten noudattamisen valvonnasta vastaavat osavaltioiden työsuojelutarkastajat, kuljetusalan työsuojelutarkastajat, maa- ja metsätalousalan työsuojelutarkastajat sekä julkisen alan omat työsuojeluorganisaatiot. Lisää tietoa löytyy Työsuojelutarkastusviraston verkkosivustolta.Ennalta ehkäisevistä toimista vastaa työnantaja. Tässä työssä hänen tukenaan ovat myös työmarkkinaosapuolet ja sosiaalivakuutuslaitokset.Koordinointikeskuksen tehtäviä hoitaa Liittovaltion työ-, sosiaali- ja kuluttajasuojaministeriö , johon myös työsuojelutarkastusvirasto kuuluu. Kaikki tärkeät toimijat ovat edustettuna myös maanlaajuisessa verkostossa ja mukana virastoa koskevien asioiden käsittelyssä.


Koordinointikeskusten yhteystiedot

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
Stubenring 1
1010 Wien
Itävalta
Contact person:
Martina HÄCKEL-BUCHER
Tel: +43 1711 0022 74
Sähköpostiosoite: AT [dot] FocalPoint [at] sozialministerium [dot] at