Itävalta

Työsuojeluasiat kuuluvat Itävallassa useamman eri viranomaisen vastuualueelle. Oikeudellinen perusta muodostuu työsuojelulaista ja asetuksista. Työsuojelumääräysten noudattamisen valvonnasta vastaavat osavaltioiden työsuojelutarkastajat, kuljetusalan työsuojelutarkastajat, maa- ja metsätalousalan työsuojelutarkastajat sekä julkisen alan omat työsuojeluorganisaatiot. Lisää tietoa löytyy Työsuojelutarkastusviraston verkkosivustolta.

Ennalta ehkäisevistä toimista vastaa työnantaja. Tässä työssä hänen tukenaan ovat myös työmarkkinaosapuolet ja sosiaalivakuutuslaitokset.

Koordinointikeskuksena toimii liittovaltion työministeriö, johon työsuojeluviranomainen kuuluu. Kaikki merkittävät toimijat ovat edustettuina Itävallan verkostossa ja osallistuvat kaikkiin viraston toimintaan liittyviin asioihin.

Focal points' contact details

 • Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft
  Favoritenstrasse 7
  1040
  Wien
  Austria
  Contact person: Martina HÄCKEL-BUCHER
  E-mail address:
  Martina.Haeckel-Bucher [at] bmaw.gv.at