You are here

Itävalta

Työsuojeluasiat kuuluvat Itävallassa useamman eri viranomaisen vastuualueelle. Oikeudellinen perusta muodostuu työsuojelulaista ja asetuksista. Työsuojelumääräysten noudattamisen valvonnasta vastaavat osavaltioiden työsuojelutarkastajat, kuljetusalan työsuojelutarkastajat, maa- ja metsätalousalan työsuojelutarkastajat sekä julkisen alan omat työsuojeluorganisaatiot. Lisää tietoa löytyy Työsuojelutarkastusviraston verkkosivustolta.

Ennalta ehkäisevistä toimista vastaa työnantaja. Tässä työssä hänen tukenaan ovat myös työmarkkinaosapuolet ja sosiaalivakuutuslaitokset.

Koordinointikeskuksen tehtäviä hoitaa Liittovaltion työ-, sosiaali- ja kuluttajasuojaministeriö , johon myös työsuojelutarkastusvirasto kuuluu. Kaikki tärkeät toimijat ovat edustettuna myös maanlaajuisessa verkostossa ja mukana virastoa koskevien asioiden käsittelyssä.

Koordinointikeskusten yhteystiedot

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
Stubenring 1
A-1010 Wien
Itävalta
Contact person:
Martina HÄCKEL-BUCHER
Tel: +43 1711 0022 74
Sähköpostiosoite: martina [dot] haeckel-bucher [at] sozialministerium [dot] at