Kypros

Kyproksen kansallisena koordinointikeskuksena toimii työsuojeluosasto.Osasto on työ- ja sosiaalivakuutusministeriön alainen. Sen perustavoite työterveyden ja työturvallisuuden alalla on turvata asianmukainen ja riittävä työterveyden ja -turvallisuuden taso, jotta voitaisiin poistaa tai merkittävästi vähentää työtapaturmia ja työperäisiä sairauksia sekä suojella kansalaisia työperäisiltä riskeiltä.Koordinointikeskuksena osasto on vastuussa kansallisen tiedotusverkoston organisoinnista, ja se osallistuu viraston toimintaohjelman valmisteluun ja toteutukseen. Kansallinen tiedotusverkosto koostuu työmarkkinaosapuolista ja muista organisaatioista, joita työterveys ja -turvallisuus koskevat.Osasto osallistuu Euroopan työterveys- ja turvallisuusviikon järjestämiseen, käynnistää Euroopan hyvien käytäntöjen kilpailun työterveyden ja turvallisuuden alalla. Osasto myös osallistuu aktiivisesti koordinointikeskusten ja viraston hallintoneuvoston kokouksiin sekä asiantuntijaryhmien kokouksiin.