Espanja

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston koordinointikeskus. Espanjassa työperäisten riskien ehkäisystä säädetään lailla 31/95 ja sitä täydentävillä ja tarkentavilla säädöksillä. Viranomaiset johtavat työperäisten riskien ehkäisyä tarkoituksenaan parantaa työolosuhteita. Ne valvovat riskien ehkäisystä vastaavien julkishallinnon toimijoiden toimintaa ja työnantajien ja työntekijöiden osallistumista toimintaan omien järjestöjensä kautta.Työhön liittyvistä asioista vastaavilla julkishallinnon toimijoilla on seuraavat tehtävät: riskienehkäisyn edistäminen, tekninen neuvonta, tarkkailu ja työperäisiin riskeihin liittyvän lainsäädännön toteutumisen valvonta sekä lain rikkomisesta aiheutuvat sanktiot. Kansallinen työterveys- ja turvallisuusinstituutti (INSHT) on valtionhallinnon tieteellinen ja tekninen toimielin.Se toimii Euroopan Union toimielimiin ja erityisesti Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirastoon ja sen verkostoon nähden kansallisena koordinointielimenä ja takaa tiedon koordinoinnin ja levityksen kansallisella tasolla.


Koordinointikeskusten yhteystiedot

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
Torrelaguna 73
28027 Madrid
Espanja
Contact person:
Belén PEREZ AZNAR
Tel: +34 91 3634 289
Sähköpostiosoite: pfocalagenciaeuropea [at] insst [dot] meyss [dot] es