Suomi

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa työsuojelun valvonnasta, kehittämisestä ja lainsäädännön laatimisesta. Ministeriö toimii tiiviissä yhteistyössä mm. työ- ja elinkeinoministeriön, opetusministeriön, sisäasianministeriön, ympäristöministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön sekä eri ammattiviranomaisten kanssa asioissa, joilla on liittymäkohtia työsuojeluun.

Työsuojelun vastuualueet (Aluehallintovirastossa) valvovat työsuojelulainsäädännön noudattamista. Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla perustuu työsuojelun valvontaa koskevaan lakiin ja asiaa koskeviin työmarkkinajärjestöjen sopimuksiin. Työsuojeluvaltuutettu edustaa työsuojelun yhteistoiminnassa työntekijöitä. Työnantajan edustajana on työsuojelupäällikkö, jollei työnantaja itse hoida työsuojelun yhteistoimintaan kuuluvia tehtäviä.

Eurooppalainen verkosto koostuu kussakin jäsenmaassa nimetyistä kansallisista koordinaatiokeskuksista (Focal Points). Suomen kansallinen Focal Point koordinoi ja johtaa työterveys- ja työturvallisuusyhteistyötä Suomessa.

Terveellinen työ-verkkopalvelu

Aluehallintovirasto/ Työsuojelu

Koordinointikeskusten yhteystiedot

Ministry of Social Affairs and Health, Finland
P.O.Box 33
FI-00023 Government
Suomi
Contact person:
Hannu STÅLHAMMAR
Tel: +358 295 163 469
Sähköpostiosoite: hannu [dot] stalhammar [at] stm [dot] fi