Puola

Puolassa oikeudesta turvallisiin ja terveyden kannalta hyviin työolosuhteisiin säädetään lähinnä Puolan tasavallan perustuslaissa. Keinot tämän oikeuden toteuttamiseen määritellään laissa, nimittäin työlainsäädännössä. Perussäännökset työsuojelusta sisältyvät työlainsäädännön osaan X, määräykset naisten suojelusta työssä osaan VIII ja määräykset nuorten suojelusta työssä osaan IX. Työsuojelun organisaatio jakautuu kansallisen tason ja yritystason järjestelmiin.Edellisiin kuuluvat parlamentti, hallitus, muut valtion virastot ja valtion valvonta- ja ohjauselimet, joilla on eri tehtävät. Valvonta- ja ohjauselimiin kuuluvat kansallinen työsuojeluvirasto, kansallinen terveysvirasto, tekninen tarkastusvirasto, tuomioistuimet ja syyttäjänvirasto. Työsuojelun organisaatiossa keskeinen rooli on työsuojeluneuvostolla, joka tuo asiat käsiteltäviksi Puolan tasavallan parlamenttiin (lisätietoja osoitteessa http://www.ciop.pl/15845.html)


Focal points' contact details

 • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Czerniakowska 16,
  00-701
  Warsaw
  Poland
  Contact person: Wiktor Marek ZAWIESKA
  E-mail address:
  focalpoint.pl [at] ciop.pl