Puola

Puolassa oikeudesta turvallisiin ja terveyden kannalta hyviin työolosuhteisiin säädetään lähinnä Puolan tasavallan perustuslaissa. Keinot tämän oikeuden toteuttamiseen määritellään laissa, nimittäin työlainsäädännössä. Perussäännökset työsuojelusta sisältyvät työlainsäädännön osaan X, määräykset naisten suojelusta työssä osaan VIII ja määräykset nuorten suojelusta työssä osaan IX. Työsuojelun organisaatio jakautuu kansallisen tason ja yritystason järjestelmiin.Edellisiin kuuluvat parlamentti, hallitus, muut valtion virastot ja valtion valvonta- ja ohjauselimet, joilla on eri tehtävät. Valvonta- ja ohjauselimiin kuuluvat kansallinen työsuojeluvirasto, kansallinen terveysvirasto, tekninen tarkastusvirasto, tuomioistuimet ja syyttäjänvirasto. Työsuojelun organisaatiossa keskeinen rooli on työsuojeluneuvostolla, joka tuo asiat käsiteltäviksi Puolan tasavallan parlamenttiin (lisätietoja osoitteessa http://www.ciop.pl/15845.html)


Koordinointikeskusten yhteystiedot

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Panstwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16,
00-701 Warsaw
Puola
Contact person:
Wiktor Marek ZAWIESKA
Tel: +48 22 6233697
Sähköpostiosoite: focalpoint [dot] pl [at] ciop [dot] pl