Slovenia

Sloveniassa työsuojelu kuuluu työ-, perhe-, sosiaali- ja tasa-arvoministeriön sekä terveysministeriön toimivaltaan. Ministeriöt seuraavat ja arvioivat alan tilannetta ja laativat tältä pohjalta asetuksia ja ratkaisuja työsuojelun standardoitua sääntelyä varten. Alan säännösten täytäntöönpanon valvonta kuuluu Slovenian työsuojeluviranomaisen toimivaltaan.

EU-OSHAn kansallisen koordinointikeskuksen tehtäviä hoitavan työ-, perhe-, sosiaali- ja tasa-arvoministeriön alaisuudessa toimii hallitusten edustajista, työntekijä- ja työnantajajärjestöjen edustajista, asiantuntijoista ja tutkijoista koostuva kansallinen työsuojelun ja työterveyden yhteistyöverkosto. Kansallinen verkosto osallistuu erityisesti turvallisuuskulttuurin edistämiseen.

Yksityiskohtaista tietoa kansallisen koordinointikeskuksen ja kansallisen verkoston toiminnasta on osoitteessa http://www.osha.mddsz.gov.si/.

Focal points' contact details

 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  Štukljeva 44
  1000
  Ljubljana
  Slovenia
  Contact person: Vladka KOMEL
  E-mail address:
  vladka.komel [at] gov.si