Slovenia

Sloveniassa työsuojelu kuuluu työ-, perhe- ja sosiaaliministeriön sekä terveysministeriön toimialaan. Ministeröt seuraavat ja arvioivat edellä mainittua alaa, laativat asetuksia ja tekevät ratkaisuja, joilla yhdenmukaistetaan työsuojelua koskevaa sääntelyä. Lainsäädännön täytäntöönpanoa valvoo Slovenian työtarkastusvirasto.EU-OSHAn kansallisen koordinointikeskuksen tehtäviä hoitavan työ-, perhe- ja sosiaaliministeriön alaisuudessa toimii kansallinen työsuojelualan verkosto. Kansallinen verkosto koostuu hallituksen, ammatti- ja työnantajaliittojen, työsuojelualan ja työlääketieteen asiantuntijoiden ja tutkijoiden edustajista. Kansallisen verkoston tehtäviin kuuluu erityisesti työturvallisuuskulttuurin edistäminen ja työsuojelua koskevan tiedon levittäminen.Yksityiskohtaista tietoa kansallisen koordinointikeskuksen ja kansallisen verkoston toiminnasta on osoitteessa http://www.osha.mddsz.gov.si/.


Koordinointikeskusten yhteystiedot

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Štukljeva 44
1000 Ljubljana
Slovenia
Contact person:
Vladka KOMEL
Tel: +386 136 9774 0
Sähköpostiosoite: vladka [dot] komel [at] gov [dot] si