Turkki

Turkissa työterveys ja työturvallisuus kuuluvat työ- ja sosiaaliturvaministeriön hallinnonalaan. Työterveys- ja turvallisuusjärjestelmään kuuluu neljä päätoimijaa, jotka työskentelevät työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvien asioiden parissa ministeriössä.  • Työterveyden ja työturvallisuuden pääosasto on viraston verkoston koordinointikeskus, jonka työhön sisältyy lainsäädäntö; politiikan suunnittelu; työterveys- ja työturvallisuusalan henkilöiden, instituutioiden ja organisaatioiden valtuuttaminen; tietoisuuden lisääminen ja tiedotustoiminta; kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö sekä Turkin kansallisen työsuojeluverkoston koordinointi. Työterveys- ja työturvallisuuskeskus (ISGUM), joka on työterveyden ja työturvallisuuden pääosastoon kuuluva laitos, suorittaa mittauksia työpaikoilla ja asettaa mittauksiin liittyviä standardeja.
  • Työsuojeluhallinnon johtokunta tarkastaa, että työterveys- ja työturvallisuussäädöksiä noudatetaan työpaikoilla.
  • Työn ja sosiaaliturvan koulutus- ja tutkimuskeskus (ÇASGEM) järjestää ammattilaisten ja muiden työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvien kohderyhmien koulutusta sekä muuta työelämää koskevaa koulutusta.
  • Sosiaaliturvainstituutti (SGK) kerää ja analysoi työelämään liittyviä tietoja, tuottaa työelämään liittyviä tilastoja ja maksaa korvauksia työperäisistä sairauksista ja tapaturmista.

Koordinointikeskusten yhteystiedot

Aile, Calisma ve Sosyal Guvenlik Bakanligi
Inönü Bulvari, I Blok, No. 42, Kat. 4
06100 Emek Ankara
Turkki
Contact person:
Deniz AKARSU
Sähköpostiosoite: deniz [dot] akarsu [at] ailevecalisma [dot] gov [dot] tr