Serbia

Serbiassa työterveys- ja työturvallisuusasioista vastaa työ- ja sosiaaliministeriö. Ministeriön alaisuudessa toimii kaksi työterveys- ja työturvallisuusasioista vastaavaa hallinnollista elintä, työterveys- ja työturvallisuusvirasto, joka muun muassa valmistelee asiaa koskevaa lainsäädäntöä, ja työsuojeluhallinto, joka vastaa lainsäädännön toimeenpanosta.Työ- ja sosiaaliministeriö tekee jatkuvaa yhteistyötä suoraan muiden viranomaisten (kuten terveysasioista, ympäristöasioista ja kaivostoiminnasta vastaavien ministeriöiden kanssa), sairaus-, eläke- ja työkyvyttömyysvakuutusasioista vastaavien laitosten sekä työmarkkinaosapuolten, yliopistojen ja muiden tahojen kanssa.Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston koordinointikeskuksena toimiva työterveys- ja työturvallisuusvirasto on perustanut Serbiaan kansallisen työterveys- ja työturvallisuusverkoston, joka muodostuu muiden vastuuministeriöiden, työmarkkinaosapuolten, yliopistojen ja muiden tahojen edustajista.


Focal points' contact details

 • Ministry of Labour, Employment, Veterans and Social Policy
  Occupational Safety and Health Directorate. Nemanjina 22-26
  11000
  Belgrade
  Serbia
  Contact person: Miodrag LONCOVIC
  E-mail address:
  miodrag.l [at] minrzs.gov.rs