Serbia

Serbiassa työterveys- ja työturvallisuusasioista vastaa työ- ja sosiaaliministeriö. Ministeriön alaisuudessa toimii kaksi työterveys- ja työturvallisuusasioista vastaavaa hallinnollista elintä, työterveys- ja työturvallisuusvirasto, joka muun muassa valmistelee asiaa koskevaa lainsäädäntöä, ja työsuojeluhallinto, joka vastaa lainsäädännön toimeenpanosta.Työ- ja sosiaaliministeriö tekee jatkuvaa yhteistyötä suoraan muiden viranomaisten (kuten terveysasioista, ympäristöasioista ja kaivostoiminnasta vastaavien ministeriöiden kanssa), sairaus-, eläke- ja työkyvyttömyysvakuutusasioista vastaavien laitosten sekä työmarkkinaosapuolten, yliopistojen ja muiden tahojen kanssa.Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston koordinointikeskuksena toimiva työterveys- ja työturvallisuusvirasto on perustanut Serbiaan kansallisen työterveys- ja työturvallisuusverkoston, joka muodostuu muiden vastuuministeriöiden, työmarkkinaosapuolten, yliopistojen ja muiden tahojen edustajista.


Koordinointikeskusten yhteystiedot

Ministry of Labour, Employment, Veterans and Social Policy
Occupational Safety and Health Directorate. Nemanjina 22-26
11000 Belgrade
Serbia
Contact person:
Miodrag LONCOVIC
Tel: +381 11 3347 393
Sähköpostiosoite: miodrag [dot] l [at] minrzs [dot] gov [dot] rs