Latvia

Latvian koordinointikeskus toimii valtion työsuojeluhallinnon alaisuudessa. Tiedonkulkua puolestaan hallinnoi tiedottamisen ohjausryhmä, jossa on työterveyden ja -turvallisuuden edustajia sosiaaliministeriöstä, työsuojeluhallinnosta, Latvian ammattiliitosta, Latvian työnantajien keskusjärjestöstä sekä työturvallisuus- ja ympäristöterveyslaitokselta (IOSEH).Koordinointikeskuksen tehtäviin kuuluu internetin www-sivuston suunnittelu. Sivustolta saa monenlaista Latviaa koskevaa TTT-tietoa. Työmarkkinaosapuolet saavat uutisia lainsäädännön kehityksestä, suunnitellusta toiminnasta, voimassa olevasta lainsäädännöstä, julkaisuista ja tilastoista, mikä auttaa yleiskäsityksen muodostamista työturvallisuudesta Latviassa.


Koordinointikeskusten yhteystiedot

Valsts darba inspekcija
Kr. Valdemara Str. 38 k-1
LV-1010 Riga
Latvia
Contact person:
Linda MATISĀNE
Tel: +371 670 217 21
Sähköpostiosoite: linda [dot] matisane [at] vdi [dot] gov [dot] lv