Šveits

Šveitsis reguleeritakse tööohutust ja töötervishoidu peamiselt kahe seadusega. Tööseaduses käsitletakse tööaega, tervisekaitset, töökoha ehitusalaseid norme ja isikupuutumatuse kaitset. Õnnetusjuhtumikindlustuse seaduses käsitletakse tööõnnetuste vältimist ja peamiselt tööst tingitud haiguste ennetamist. Seaduste jõustamise eest vastutavad kantonite tööinspektsioonid, SUVA (peamine õnnetusjuhtumikindlustuse amet) ja majandusküsimuste riiklik sekretariaat (Seco). Koordineerimiskomisjon (EKAS) kontrollib ja rahastab õnnetuste vältimise järelevalvesüsteemi.


Sotsiaalpartnerid on esindatud EKASis ja föderaalses töökomisjonis, mis töötab välja üldiseid tervisekaitseseadusi.


Tööohutuse ja töötervishoiu teenistustega peavad konsulteerima ettevõtted, kus on suurem õnnetuste oht või kus töötab üle kümne töötaja.


Teabekeskuste kontaktandmed

State Secretariat for economic affairs SECO
Holzikofenweg 36
3003 Bern
Šveits
Contact person:
Vesna SORMAZ
Tel: +41 58 463 89 68