Euroopa suunised

Suunised on mittesiduvad dokumendid, mille eesmärk on soodustada Euroopa direktiivide rakendamist.

Suuniseid on olemas mitut liiki, näiteks Euroopa Komisjoni parimate ohuennetuse tavade praktilised suunised, nõukogu soovitused, Euroopa Komisjoni teatised jms.