You are here

EU-OSHA asutamismäärus

Agentuuri tegevuse õiguslik alus on nõukogu 18. juuli 1994. aasta määrus (EÜ) nr 2062/94 ja selle muudatused.

Määruse konsolideeritud versioon