Tervislikud töökohad peatavad pandeemia

Image

COVID-19: töökohal kasutatavad ressursid

COVID-19 pandeemia on üks suurimaid probleeme, millega ühiskond ja ettevõtted on kokku puutunud. Sellest on võimalik välja tulla üksnes juhul, kui teeme koostööd haiguse leviku tõkestamiseks ning tagame ohutu ja tervisliku töökeskkonna nii kaugtöötajatele kui tavatööle naasnutele. Jaotises on valik suunisdokumente, teadlikkuse tõstmise materjale ja täiendavaid teemaga seotud linke.

At workplaces where workers can be exposed to a virus, which belongs to the category biological agents, employers have to carry out a workplace risk assessment and set appropriate measures. The guidance presented on this page is aimed at supporting employers in these duties. The minimum legal requirements are laid out in the Biological Agents Directive. More information on the topic can be found in our section on dangerous substances (subsection biological agents).

EU guidance

What can workplaces do in practice to help tackle this pandemic and protect employees? Knowledge and awareness are key — everyone must be well informed about how the virus spreads, the symptoms of infection and how to minimise exposure. Our guidance helps organisations to provide workers with the information they need and put measures in place to prevent infection.

Pikaajalise COVIDi mõju töötajatele ja töökohtadele ning tööohutuse ja töötervishoiu roll

COVID-19: Back to the workplace - Adapting workplaces and protecting workers (a PDF version)

COVID-19 and long COVID return-to-work guide for recovering workers

COVID-19 and long COVID return-to-work guide for managers

Considerations on the use of rapid antigen detection (including self-) tests for SARS-CoV-2 in occupational settings

COVID-19: guidance for the workplace

OiRA COVID-19 risk assessment tool

Awareness-raising video Napo in…stop the pandemic

Telework

In the current context of confinement due to the COVID-19 pandemic, millions of European workers are forced to work from home full-time to cut down the risk of contracting the virus. A new reality that can take its toll on our physical and mental health. This guidance shows how people can effectively protect themselves during home-based telework.

Practical tips to make home-based telework as healthy, safe and effective as possible

MSD database of practical tools and guidance: telework

Awareness-raising video Napo is… teleworking to stop the pandemic

Resources from EU and international organisations

European Commission: Guidelines for the protection of seasonal workers

European Commission: Factsheet on the protection of seasonal workers 

European Commission: webpage on Covid-19

European Commission: data portal for researchers

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

COVID-19 EU PolicyWatch by Eurofound

Töökohtadel, kus töötajad võivad puutuda kokku viirusega, mis kuulub kategooriasse bioloogilised mõjurid, peavad tööandjad tegema töökoha riskihindamise ja võtma kohased meetmed. Sellel veebilehel antakse suuniseid, mille eesmärk on toetada tööandjaid selles tegevuses. Õiguslikud miinimumnõuded on sätestatud bioloogiliste mõjurite direktiivis. Lisateave on jaotises ohtlikud ained (alajaotis bioloogilised mõjurid).

ELi suunis

Mida saab töökohal teha, et peatada pandeemia ja kaitsta töötajaid? Kesksel kohal on teadmised ja teadlikkus – kõik peavad olema hästi kursis viiruse leviku viiside, infektsiooni sümptomitega ja sellega, kuidas vähendada kokkupuudet. Meie suunised aitavad organisatsioonidel anda töötajatele vajalikku teavet ja võtta meetmeid infektsiooni ennetamiseks.

COVID-19: tagasi tööle. Töökohtade ümberkorraldamine ja töötajate kaitse (PDF-versioon)

Teadlikkuse tõstmise video „Napo peatab pandeemiat“

Kaugtöö

Epidemics and the Workplace

Praeguses COVID-19 pandeemiast tingitud isolatsiooni kontekstis on miljonid Euroopa töötajad sunnitud töötama kodust täisajaga, et vähendada viirusesse nakatumise riski. See uus reaalsus võib mõjuda kahjulikult meie füüsilisele ja vaimsele tervisele. Suunis tutvustab, kuidas inimesed saavad kodust kaugtöötamisel ennast efektiivselt kaitsta.

Praktilised nõuanded, kuidas muuta kaugtöö kodus võimalikult tervisesõbralikuks, ohutuks ja efektiivseks

Luu- ja lihaskonna vaevuste praktiliste vahendite ja juhendite andmebaas: kaugtöö

Teadlikkuse tõstmise video „Napo teeb kaugtööd, et peatada pandeemia“

ELi ja rahvusvaheliste organisatsioonide ressursid

Exposure to biological agents and related health problems in arable farming