Tervislikud töökohad peatavad pandeemia

© EU-OSHA

COVID-19: töökohal kasutatavad ressursid

COVID-19 pandeemia on üks suurimaid probleeme, millega ühiskond ja ettevõtted on kokku puutunud. Sellest on võimalik välja tulla üksnes juhul, kui teeme koostööd haiguse leviku tõkestamiseks ning tagame ohutu ja tervisliku töökeskkonna nii kaugtöötajatele kui tavatööle naasnutele. Jaotises on valik suunisdokumente, teadlikkuse tõstmise materjale ja täiendavaid teemaga seotud linke.

Töökohtadel, kus töötajad võivad puutuda kokku viirusega, mis kuulub kategooriasse bioloogilised mõjurid, peavad tööandjad tegema töökoha riskihindamise ja võtma kohased meetmed. Sellel veebilehel antakse suuniseid, mille eesmärk on toetada tööandjaid selles tegevuses. Õiguslikud miinimumnõuded on sätestatud bioloogiliste mõjurite direktiivis. Lisateave on jaotises ohtlikud ained (alajaotis bioloogilised mõjurid).

ELi suunis

Mida saab töökohal teha, et peatada pandeemia ja kaitsta töötajaid? Kesksel kohal on teadmised ja teadlikkus – kõik peavad olema hästi kursis viiruse leviku viiside, infektsiooni sümptomitega ja sellega, kuidas vähendada kokkupuudet. Meie suunised aitavad organisatsioonidel anda töötajatele vajalikku teavet ja võtta meetmeid infektsiooni ennetamiseks.

COVID-19: tagasi tööle. Töökohtade ümberkorraldamine ja töötajate kaitse (PDF-versioon

COVID-19: töökohal kasutatav suunis

Testi OiRA COVID-19-riskihindamisvahendit

Teadlikkuse tõstmise video „Napo peatab pandeemiat“

Kaugtöö

Praeguses COVID-19 pandeemiast tingitud isolatsiooni kontekstis on miljonid Euroopa töötajad sunnitud töötama kodust täisajaga, et vähendada viirusesse nakatumise riski. See uus reaalsus võib mõjuda kahjulikult meie füüsilisele ja vaimsele tervisele. Suunis tutvustab, kuidas inimesed saavad kodust kaugtöötamisel ennast efektiivselt kaitsta.

Praktilised nõuanded, kuidas muuta kaugtöö kodus võimalikult tervisesõbralikuks, ohutuks ja efektiivseks

Luu- ja lihaskonna vaevuste praktiliste vahendite ja juhendite andmebaas: kaugtöö

Teadlikkuse tõstmise video „Napo teeb kaugtööd, et peatada pandeemia“

ELi ja rahvusvaheliste organisatsioonide ressursid

Euroopa Komisjon: Covid-19 veebileht
Euroopa Komisjon: teadlaste andmeportaal
Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC)
vahend COVID-19 EU PolicyWatch, Eurofound
Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO)
Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) 

Bioloogilised mõjurid

Meie eesmärk on tõsta nende ohtudega töökohal kokkupuute alast teadlikkust ja anda seonduvate terviseprobleemide lisateavet, mis hõlmab lisaks nakkushaigustele ka vähki ja allergiaid.

Bioloogilised mõjurid ja tööga seotud haigused: kirjandusülevaate, eksperdiuuringu ja seiresüsteemide analüüsi tulemused

Epideemiad ja töökoht

Bioloogilised mõjurid

Kokkupuude bioloogiliste mõjuritega ja sellest tulenevad tervishoiutöötajate terviseprobleemid

Kokkupuude bioloogiliste mõjuritega loomadega seotud kutsealadel ja sellest tulenevad terviseprobleemid

Bioloogilised mõjurid ja seotud kutsehaigused kutsealadel, mis hõlmavad reisimist ja kokkupuudet reisijatega

Kokkupuude bioloogiliste mõjuritega jäätmekäitluse ja reoveepuhastuse valdkonnas ja seotud tervisemõju

Kokkupuude bioloogiliste mõjuritega põllukultuuride kasvatamisel ja seotud terviseprobleemid