Ohtlikke aineid käsitlevad praktilised vahendid ja juhendid

Liikmesriigid, Euroopa asutused, ettevõtjate ühendused, sotsiaalpartnerid ja teised osalejad on välja töötanud mitmeid vahendeid ja juhiseid, et aidata ettevõtteid põhjaliku ja tõhusa riskihindamise läbiviimisel. Need vahendid pakuvad laia valikut strateegiaid ohtlike ainete tõhusaks haldamiseks. Sageli hõlmavad need konkreetseid tööoperatsioone nagu vedelikega täitmine ja vedelike pumpamine või keevitusprotsessid. Teised allikad annavad põhjaliku ülevaate teatud ainerühmadest, nagu sensibiliseerivad ained, või rõhutavad teatud sektoritele iseloomulikke riske.

Lisaks kvaliteetse riskihindamise toetamisele pakub enamik neist vahenditest häid praktilisi lahendusi ja selgitusi, kuidas vähendada riske tavalistes tööolukordades, mis hõlmavad kokkupuudet ohtlike ainetega. Samuti on olemas vahendid teatud osalejate, näiteks tööinspektorite, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete ning töötajate esindajate toetamiseks. Seega tasub veebilehega tutvuda ja uurida, millist abi pakutakse.