Tööohutuse ja töötervishoiu alased hoiatus- ja kontrollsüsteemid

Kutsehaigusteks tunnistatud haiguste (mille eest makstakse hüvitist) käsitlemisviis ei peegelda tegelikku olukorda töökohtades.  EU-OSHA tööga seotud haiguskoormuse teemalises õpikojas teatati, et vaatamata aruandluskohustusele ning kutsehaiguste avatud nimekirjadele puudub sageli süsteem, mille aitaks aktiivselt tuvastada võimalikke tööga seotud haiguste juhtumiaruandeid, neid uurida ja neile reageerida. Kontrollsüsteemid aitaksid seda probleemi lahendada, koondades suurel hulgal teadlike ja koolitatud töötervishoiuarstide või teiste ekspertide (nt töötervishoiuõdede) aruandeid.

Tööga seotud haiguste aruannete (mida loetakse varajasteks hoiatavateks märkideks) jälgimine võib aidata tuvastada olukordi või töökohti, kus tööohutuse ja töötervishoiu haldamist tuleks parandada. EU-OSHA on avaldanud tööohutuse ja töötervishoiu alaste hoiatus- ja kontrollsüsteemide uuringu, et tuvastada tööga seotud haiguste varajasi märke:

Hoiatus- ja kontrollsüsteemid – kirjanduse ülevaade

Hoiatus- ja kontrollsüsteemid – ekspertide õpikoda – kokkuvõte

Hoiatus- ja kontrollmeetodid kutsehaiguste tuvastamiseks Euroopa Liidus: aruanne ja kokkuvõte

Hoiatus- ja kontrollsüsteemid – poliitika õpikoda – kokkuvõte 

Hoiatus- ja kontrollmeetodid kutsehaiguste tuvastamiseks Euroopa Liidus: ettekanne ekspertidele

Tutvuge kõigi ekspertarutelude dokumentidega hoiatus- ja kontrollsüsteemide kohta