Heat at work – Guidance for workplaces

Kuumus tööl – juhised töökohtadele

Keywords:

Kuumastress on risk nii sise- kui ka välitöötajatele kõigis sektorites. Selle raskusaste sõltub töökohast, aga ka isikust, nagu tema vanus, tervis, sotsiaalmajanduslik seisund ja isegi sugu. Neid tegureid tuleb arvesse võtta meetmetes, mis on suunatud kuumuses töötamise riskide käsitlemisele ja leevendamisele.

See juhend pakub töökohtadele praktilisi organisatsioonilisi ja tehnilisi viise, kuidas vähendada ja hallata seda tööalast riski ning pakkuda sellealast koolitust. Samuti antakse teavet, mis meetmeid tuleks võtta, kui töötajal ilmnevad ülekuumenemise tunnused.

Laadi alla in: bg | cs | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | it | lt | lv | mk | mt | nl | pl | pt | ro | sk | sl | sv |