NAPO – ohutus naeratuse saatel

Image
Napo — safety with a smile

Napo on animafilmide sarja tegelane, kes tutvustab tööohutust ja töötervishoidu ning riskiennetust lõbusal, kuid arutelu soodustaval viisil.

Napo kehastab mis tahes valdkonna tavalist töötajat. Sageli puutub ta kokku töökoha tavaliste ohtude ja riskidega. Ta tuvastab aga aktiivselt riske ja pakub praktilisi lahendusi.

Napost on saanud EU-OSHA tervislike töökohtade kampaaniate esindaja ning paljud tema filmid on nende kampaaniatega seotud või toetavad neid. Napo on isiklikult kohal ka põhilistel kampaaniaüritustel.

Napo filmid

Koos töökaaslastega esineb Napo mitmes sõnatus filmis, mille kaudu saavad teda mõista ja temaga samastuda mis tahes kultuuritaustaga ja igas vanuses inimesed. Filmid käsitlevad tööohutuse ja töötervishoiu mitmesuguseid küsimusi, näiteks järgmisi:

Uute riskide ilmudes tehakse regulaarselt juurde uusi filme. Filme toodab Napo konsortsium, kuhu kuulub väike rühm tööohutuse ja töötervishoiu Euroopa organisatsioone ja EU-OSHA.

Napo töökohal

Nende veebipõhiste materjalide eesmärk on aidata organisatsioonidel kasutada Napo filme peale tervise ja ohutuse teemade teadvustamise ka selleks, et algatada oma töötajate ja tarneahelate töötajate rühmaarutelusid. Samuti sobivad need kasutamiseks kutseõppekursustel.

Esimene materjalide sari pealkirjaga „Luu- ja lihaskonna vaevuste mõistmine“ aitab üksikisikutel ja organisatsioonidel käsitleda luu- ja lihaskonna vaevusi (nt seljavalu, ülajäseme vaevused ja korduvad koormusvigastused) seoses töötaja elu iga aspektiga. Selline arutelu võib aidata organisatsioonidel töötada välja luu- ja lihaskonna vaevuste mõju vähendamise terviklahendused ning aidata neil tagada seeläbi üksikisikutele, nende perekondadele ja kogukondadele täisväärtuslik tööelu.

Napo õpetajatele

Samuti aitab Napo tutvustada ohutuse ja tervise teemasid algkooliõpilastele. Koostöös Napo konsortsiumiga on EU-OSHA töötanud välja tööohutuse ja töötervishoiu elektrooniliste õppevahendite komplekti õpetajatele. Pakutakse õppekomplekte, mis sisaldavad järgmist:

  • Põhisõnumid ja õpieesmärgid
  • Tunnitegevuse ettepanekud ja elektroonilised vahendid
  • Näitlikud 45-minutised tunnikavad

Pärast edukat katseprojekti arendatakse tunnikavasid edasi ja laiendatakse üle kogu Euroopa.

Napo konsortsium

Napo filmide konsortsium moodustati Euroopa Komisjoni organiseeritud Euroopa filmifestivalide ja 1992.–1993. aasta Euroopa tööohutuse ja -tervishoiu aasta raames.

Euroopa Komisjon toetas filmifestivale lootuses, et seal esitatud parimaid videoid on võimalik kohandada levitamiseks kõikjal Euroopa Liidus. See osutus aga keeruliseks, sest paljude filmide tootjateks on äriettevõtted, kes ei soovi oma õigusi loovutada. Kultuurilised erinevused muudavad kujundid, sündmustiku ja tunded raskesti kohandatavaks ning teevad keeruliseks filmiideede edastamise nii, et need oleksid kõikjal Euroopas üheselt mõistetavad.

Pärast 1995. aastal Strasbourgis toimunud filmifestivali kohtusid neli aktiivset prantsuse, saksa, rootsi ja briti kommunikatsioonieksperti, et arutada võimalusi toota ja tellida videofilme, mida saaks kasutada kõikjal Euroopas. 

Napo konsortsium koosneb hetkel kaheksast liikmest: AUVA (Austria), CIOP (Poola), DGUV (Saksamaa), EU-OSHA (Bilbao, Hispaania), INAIL (Itaalia), INRS (Prantsusmaa), SUVA (Šveits) ja TNO (Madalmaad).

The Napo Consortium currently comprises eight members: AUVA (Austria), CIOP (Poland), DGUV (Germany), EU-OSHA (Bilbao, Spain), INAIL (Italy), INRS (France), SUVA (Switzerland) and TNO (Netherlands).