Nõuded filmidele

Filmid peavad käsitlema riske, millega inimesed töökohal kokku puutuvad (nt füüsikalised, keemilised, mehaanilised ja psühhosotsiaalsed riskid). Filmid võivad käsitleda ka töötajate õigusi, töötervishoidu ja -ohutust või poliitiliste ja majanduslike muutuste mõju tööviisidele. Samuti võivad filmid keskenduda sektoritele, millel on tähtis roll Euroopa majandus-, kultuuri- ja poliitilises elus (nt haridus, põllumajandus, ehitus, tervishoid), või inimrühmadele, kellel on eriti raske toime tulla, nagu võõrtöötajad, naised, puuetega, noored ja eakad töötajad.

Tervislike töökohtade filmiauhind antakse loominguliselt ja kunstiliselt kõrgetasemelisele autori-dokumentaalfilmile, mis tekitab Euroopa Liidu kodanike seas arutelu ja mõttevahetust tööohutuse ja -tervishoiu tähtsuse üle. Film peab väljendama selget seisukohta ning veenma žüriid muljetavaldava süžee, jõuliste karakterite ja suurepärase teostusega (kaameratöö, heli ja montaaž). 

Tervislike töökohtade filmiauhinna võitjale annab EU-OSHA õiguse tasuta

  • Lisage EU-OSHA veebilehele, pressiteadetesse või EU-OSHA uudiskirja võidufilmi kuni 5-minutine treiler või katkend ja kaadrid (pildid).
  • Näidake ja tutvustage võidufilmi treilerit või täispikkuses võidufilmi EU-OSHA ja selle teabekeskuste võrgustiku privaatsetel ja mittekaubanduslikel üritustel ELi liikmesriikides, EMP riikides, kandidaatriikides ja potentsiaalsetes kandidaatriikides.
  • Laske võidufilm subtiitrida valitud Euroopa keeltesse ning andke EU-OSHA-le mittekaubandusliku ja kinovälise levitamise lihtlitsents, et anda juurdepääs eespool nimetatud võrgustikule ja teistele ametlikele partneritele (sisselogimisega kaitstud elektroonilisel platvormil).

Tasuks omandab võidufilmi (õiguste) omanik subtiitrite õigused edasiseks kasutamiseks.