You are here

Nõuded filmidele

Filmid peavad käsitlema riske, millega inimesed töökohal kokku puutuvad (nt füüsikalised, keemilised, mehaanilised ja psühhosotsiaalsed riskid). Filmid võivad käsitleda ka töötajate õigusi, töötervishoidu ja -ohutust või poliitiliste ja majanduslike muutuste mõju tööviisidele. Samuti võivad filmid keskenduda sektoritele, millel on tähtis roll Euroopa majandus-, kultuuri- ja poliitilises elus (nt haridus, põllumajandus, ehitus, tervishoid), või inimrühmadele, kellel on eriti raske toime tulla, nagu võõrtöötajad, naised, puuetega, noored ja eakad töötajad.

Tervislike töökohtade filmiauhind antakse loominguliselt ja kunstiliselt kõrgetasemelisele autori-dokumentaalfilmile, mis tekitab Euroopa Liidu kodanike seas arutelu ja mõttevahetust tööohutuse ja -tervishoiu tähtsuse üle. Film peab väljendama selget seisukohta ning veenma žüriid muljetavaldava süžee, jõuliste karakterite ja suurepärase teostusega (kaameratöö, heli ja montaaž). 

Tervislike töökohtade filmiauhinna võitjale annab EU-OSHA õiguse tasuta

  • avaldada võidufilmi kuni viieminutilise treileri või katkendi ja kaadrid (pildid) EU-OSHA veebilehel, pressiteadetes või EU-OSHA uudiskirjas;
  • näidata ja esitleda võidufilmi või treilerit EU-OSHA ja selle teabekeskuste võrgustiku korraldatavatel mitteavalikel ja mittekommertslikel üritustel kõigis Euroopa Liidu 28 liikmesriigis, EMP riikides ning kandidaat- ja potentsiaalsetes kandidaatriikides;
  • toota filmist 1000 DVD-d koos subtiitritega valitud Euroopa keeltes ning anda EU-OSHA-le õiguse levitada DVD-d mittekaubanduslikel eesmärkidel nimetatud võrgustikus ja teiste ametlike partnerite hulgas.

Tasuks omandab võidufilmi (õiguste) omanik subtiitrite õigused edasiseks kasutamiseks. Toodetud 1000 DVD-st antakse filmi (õiguste) omanikule 200 reklaamivajadusteks. Muudes üksikasjades lepivad EU-OSHA ja võitja omavahel kokku.