Nõuded filmidele

Filmid peavad käsitlema riske, millega inimesed töökohal kokku puutuvad (nt füüsikalised, keemilised, mehaanilised ja psühhosotsiaalsed riskid). Filmid võivad käsitleda ka töötajate õigusi, töötervishoidu ja -ohutust või poliitiliste ja majanduslike muutuste mõju tööviisidele. Samuti võivad filmid keskenduda sektoritele, millel on tähtis roll Euroopa majandus-, kultuuri- ja poliitilises elus (nt haridus, põllumajandus, ehitus, tervishoid), või inimrühmadele, kellel on eriti raske toime tulla, nagu võõrtöötajad, naised, puuetega, noored ja eakad töötajad.

Tervislike töökohtade filmiauhind antakse loominguliselt ja kunstiliselt kõrgetasemelisele autori-dokumentaalfilmile, mis tekitab Euroopa Liidu kodanike seas arutelu ja mõttevahetust tööohutuse ja -tervishoiu tähtsuse üle. Film peab väljendama selget seisukohta ning veenma žüriid muljetavaldava süžee, jõuliste karakterite ja suurepärase teostusega (kaameratöö, heli ja montaaž). 

Tervislike töökohtade filmiauhinna võitjale annab EU-OSHA õiguse tasuta

  • lisage EU-OSHA veebilehele, pressiteadetesse või EU-OSHA uudiskirja võitnud filmi kuni viieminutiline treiler või väljavõte ja kaadrid (pildid);
  • näidake ja tutvustage treilerit või tervet võitnud filmi EU-OSHA ja selle teabekeskuste privaatsetel ja mittekaubanduslikel üritustel 28 ELi riigis, EMP riikides, kandidaatriikides ja potentsiaalsetes kandidaatriikides;
  • varustage võitnud film subtiitritega valitud Euroopa keeltes ning andke EU-OSHA-le mitteeksklusiivne, mittekaubanduslik ja muudes asutustes kui kinos levitamise litsents, et võimaldada juurdepääsu eespool nimetatud võrgustikule ja teistele ametlikele partneritele (salasõnaga kaitstud elektroonilisel platvormil).

Tasuks omandab võidufilmi (õiguste) omanik subtiitrite õigused edasiseks kasutamiseks.