Taastusravi ja tööle naasmine

Euroopa tööjõud vananeb: mitmes liikmesriigis pikendatakse ametlikku pensioniiga, mistõttu kestab paljude töötajate tööelu kauem. See tähendab ühtlasi seda, et haigestub rohkem töötajaid, mistõttu on töökohtade jätkusuutlikkuse tagamiseks vaja häid tööle naasmise meetmeid.

Tööle naasmine keskmise pikkusega või pikaajalise haiguspuhkuse järel on keeruline protsess. See hõlmab mitut sammu ning erinevate ametite esindajate (kes ei ole tingimata harjunud koostööd tegema) kombineeritud tegevust. Töökoht peaks olema tööle naasmise süsteemide fookuses. Seetõttu tellis EU-OSHA taastusravi ja tööle naasmise poliitika ja süsteemide uuringu, mis koondab kogu Euroopa häid tavasid.

Igal aastal diagnoositakse Euroopas vähk ligikaudu 1,6 miljonil tööealisel inimesel. Kuid vastavalt  EU-OSHA tööga seotud vähi õpikojas esitatud uuringule on vähki (sealhulgas tööga seotud vähki) põdevate töötajate tööle naasmise meetmeid vähem, kuigi luu- ja lihaskonna vaevuste ning stressiga seotud terviseprobleemide jaoks on vastavad meetmed olemas.

Üha enam vähist paranenud töötajaid naaseb tööle. Vähist paranenute taastusravi on vaja toetada, et parandada selle haavatava rühma heaolu ning vähendada kaasnevat ühiskondlikku ja majanduslikku mõju. EU-OSHA on kõnealuse probleemiga tegelenud ning avaldanud vähijärgse taastusravi ja tööle naasmise ülevaateid ja soovitusi ettevõtetele.

Vähijärgne taastusravi ja tööle naasmine: kirjanduse ülevaade

Vähijärgse taastusravi ning tööle naasmise poliitika ja tavad – praegused lähenemisviisid: seminaride kokkuvõte

Üheksa juhtumiuuringut taastusravi / tööle naasmise programmide kohta