OiRA: tasuta ja lihtsad riskihindamisvahendid

Image
OIRA: Online Interactive Risk Assesment

Tööõnnetuste ja kutsehaiguste ennetamine algab riskihindamisest. Veebipõhise interaktiivse riskihindamisvahendiga (OiRA) on riskihindamine lihtne.

OiRA pakub mikro- ja väikeettevõtetele iseseisvaks riskihindamiseks ressursse ja oskusteavet. Tasuta veebivahendina on OiRA kergesti kättesaadav ja lihtne kasutada.

OiRA läheneb riskihindamisele järk-järgult – kõigepealt tuvastatakse töökoha riskid, seejärel õpetatakse kasutajale, kuidas võtta ennetusmeetmeid, ning viimane etapp on riskide jälgimine ja nendest teatamine.

Mis on OiRA?

OiRA töötati välja eesmärgiga pakkuda mikro- ja väikeettevõtetele kergesti kasutatavaid riskihindamisvahendeid. EU-OSHA töötas OiRA tarkvara välja 2009. aastal ning see võeti kasutusele 2010. aastal; see põhineb Madalmaade riskihindamisvahendil RI&E, mis on osutunud väga edukaks ning leidnud rohket kasutust. 

EU-OSHA OiRA tarkvara eesmärk on abistada valdkondlikke sotsiaalpartnereid (tööandjate ja töötajate organisatsioone) ning riikide ametiasutusi (ministeeriume, tööinspektsioone, tööohutuse ja töötervishoiu asutusi jne), kes töötavad väikeettevõtjate jaoks välja valdkonnapõhiseid riskihindamisvahendeid.

OiRA projekti veebilehel on OiRA projekti ajakohane teave (OiRA partnerid, OiRA avaldatud või avaldatavad vahendid).

Mis on OiRA põhimõte?

Kõigi tööohutuse ja töötervishoiu juhtimisviiside alus on riskihindamine, mis on keskne tervislike töökohtade tagamisel. 

OiRA kaudu toetab EU-OSHA 2021. aasta juunis käivitatud ELi töötervishoiu ja tööohutuse strateegilist raamistikku aastateks 2021–2027. OiRA eesmärk on lihtsama riskihindamise kaudu soodustada riskihindamist mikro- ja väikeettevõtetes ning parandada nendes tehtava riskihindamise kvaliteeti. OiRA vahenditega saavad ettevõtted riskihindamismenetlust alustada (või täiustada). Nii saavad ettevõtted suurendada OiRA vahendite abil konkurentsivõimet, näiteks vähendades kutsehaigustest tulenevaid kulusid või tööõnnetuste riski, samuti parendada üldisi töötingimusi ning organisatsiooni tõhusust.

Miks kasutada OiRAt?

Riskihindamine on tänapäeval tuttav paljudele organisatsioonidele, seda kasutatakse riskide ennetamisel sadades tuhandetes töökohtades üle Euroopa. Mõnikord, eelkõige mikro- ja väikeettevõtetes, võib riskihindamine olla siiski keerukas. OiRAga saab riskihindamist lihtsustada, sest see pakub organisatsioonidele vajalikke abivahendeid.

OiRA abivahendite eelised:

 • OiRA vahendid on täiesti tasuta
 • OiRA on veebipõhine
 • Olemas on OiRA mobiilirakendus
 • Vahendid on sektoripõhised
 • Vahendeid saab teatud ulatuses kohandada ettevõtte tingimustega
 • Vahenditega saab välja töötada tegevuskava ning valida soovitatud meetmete seast sobivaimad

Kuidas OiRA toimib?

OiRA abil toimub riskihindamine viies põhietapis.

 1. Ettevalmistus: ettevõtted saavad kohandada OiRA riskihindamist mõnevõrra enda tingimustega, vastates mõnele lihtsale küsimusele.
 2. Riskide tuvastamine: tuvastatakse töökoha tegurid, mis võiksid tekitada kahju, ning selgitatakse välja töötajad, kes võivad ohtudega kokku puutuda.
 3. Hindamine: selles etapis prioriseeritakse riskid. See aitab hiljem otsustada, mis meetmeid võtta esimesena.
 4. Tegevuskava: seejärel aitab vahend luua tegevuskava ning otsustada, kuidas riske kõrvaldada või piirata.
 5. Aruanne: lõpuks koostatakse automaatselt aruanne ja tegevuskava, mille saab välja printida ja/või alla laadida ning millega saab riskihindamise tulemused dokumenteerida.

Juurdepääs OiRA-le

Registreerimiseks on üksnes vaja kehtivat e-posti aadressi. Iga üksikisik või organisatsioon saab valida OiRA vahendite seast riigi, sektori ja ettevõtte jaoks sobivaima vahendi. 

Olemasolevad OiRA vahendid sektori ja riigi kaupa OiRA projekti veebilehel.

Sotsiaalpartnerite ja riiklike asutuste osalus

Kõik OiRA vahendid on välja töötanud sotsiaalpartnerid ja/või riiklikud asutused või on vahendid koostatud nendega koostöös. Kui olete sotsiaalpartner või riiklik asutus ning soovite osaleda ja välja töötada vähemalt ühe sektoripõhise OiRA vahendi, saate lisateavet OiRA projekti veebilehelt.