Seminariaruanded

Image
Seminar reports

Üks meie ülesanne on suurendada teadlikkust ning jagada teavet, head tava ja nõuandeid mitmesuguste sihtrühmadega, seega korraldame aasta jooksul arvukalt üritusi. Need võivad olla väikesed seminarid, kus meie sidusrühmad kohtuvad tööohutuse ja töötervishoiu spetsialistidega, et tutvustada ja arutada meie väljaannetes tehtud järeldusi. Meie teabekeskused aitavad korraldada ka liikmesriikide tasandi üritusi, sümpoosione suurtel rahvusvahelistel konverentsidel, näiteks maailmakongressil, ja meie Euroopa tippkohtumisi, mis tähistavad meie tervislike töökohtade kampaaniate lõppu.

Isegi väga suurtele üritustele ei ole võimalik kutsuda kõiki võimalikke huvilisi, mistõttu on selle jaotise eesmärk anda teile võimalus osaleda virtuaalselt: siin on esinejate ettekanded, ettekannetele järgnenud arutelude kokkuvõtted ja ürituse üldkokkuvõte. Kokkuvõtted esitatakse võimaluse korral Euroopa Liidu kõigis ametlikes keeltes.

2014 - Seminars

2012 - Seminars