Tööohutuse ja töötervishoiu strateegiad

OSH strategies

Image by ar130405 from Pixabay

Riiklike strateegiate konsolideerimine ja koordineerimine on ELi töötervishoiu ja tööohutuse strateegilise 2014.–2020. aasta raamistikuseitsmest eesmärgist esimene. Euroopa Komisjon palus liikmesriikidel selle raames oma riiklikud strateegiad läbi vaadata ja arutada neid tihedas koostöös sidusrühmade ja tööturu osapooltega.

Strateegilise raamistiku kohaselt loodud riiklike strateegiate kontaktpunktide abil kogus EU-OSHA teavet ja koostas riiklike strateegiate kohta aruande. Aruanne käsitleb praegu järgmise 25 liikmesriigi tööohutuse ja töötervishoiu strateegiaid: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Läti, Madalmaad, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari ja Ühendkuningriik. Uued riiklikud strateegiad lisatakse sellesse jooksvalt.

Brexitiga seotud sisulahtiütlus: Enne 1. veebruari 2020 koostatud väljaanded ja veebilehe muu sisu käsitlevad aega, mil Ühendkuningriik oli liikmesriik, ning on seega edasi asjakohased.