Tarneahelate tööohutuse ja töötervishoiu seire ja edendamine kestlikkuse hindamise raamistike abil

Keywords:

Kestlikkuse vajadus kujundab ümber äritegevust, eelkõige tarneahelates. Selles dokumendis uuritakse, kuidas saab hinnata ja parandada tarneahelate tööohutust ja töötervishoidu, kasutades kestlikkuse hindamise raamistikke.

Vaadeldakse tegureid, mis mõjutavad tööohutuse ja töötervishoiu olukorda tarneahelates, ning kestlikkuse ja tööohutuse tulemuslikkuse hindamise vahendite ja meetodite potentsiaali. Soovitused poliitikakujundajatele, ostvatele ettevõtetele, sektorialgatustele ja klientidele/lõppkasutajatele rõhutavad vajadust ühtlustada tööohutuse ja töötervishoiu kriteeriume kestlikkuse hindamise raamistikes.

Laadi alla in: en

Muud väljaanded sellel teemal