ELi e-juhend tööga seotud sõidukiohutuse kohta (VeSafe)

EU e-guide

VeSafe on Euroopa Komisjoni e-juhend, milles selgitatakse tööga seotud sõidukiohutuse riske ning pakutakse eelisvaldkondades selget teavet ja parimaid tavasid.

See juhend on suunatud kõigis ELi sektorites tegutsevatele autojuhtidele/tööandjatele, töötajatele ja ohutusekspertidele, keda huvitavad sõidukitega seotud riskid.

Valige:

  • sõiduki tüüp: kaubik, auto, veok, buss, jalgratas jne.
  • risk: kättetoimetamine, laadimine, hooldus, füüsikalised ohutegurid jne.
  • töövaldkond: turvalised töösõidud, töö maanteel või selle läheduses ning töötranspordiohutus.

Käesolevat e-juhendit hostib Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet ning selle sisu hooldab DG EMPL.

Juurdepääs e-juhendile VeSafe