Luu- ja lihaskonna vaevused

Musculoskeletal disorders. Woman being treated for musculoskeletal disorders

©EU-OSHA/Adam Skrzypczak

Luu- ja lihaskonna vaevused on üks kõige tavalisemaid tööga seotud terviseprobleeme. Euroopas mõjutavad need miljoneid töötajaid ja lähevad tööandjatele maksma miljardeid eurosid. Luu- ja lihaskonna vaevuste vastu võitlemine aitab parandada töötajate elu, kuid see on mõistlik ka äritegevuse seisukohast.

Luu- ja lihaskonna vaevused esinevad tavaliselt seljas, kaelas ja kätes, kuid mõnikord ka jalgades. Nende hulka kuuluvad kõik liigeste või muude kudede kahjustused ja vaevused. Terviseprobleeme võib olla mitmesuguseid, alates nõrgast valust kuni raskete haigusteni, mille tõttu on vaja haiguspuhkust või haiglaravi. Kui vaevused on kroonilised, võib tekkida ka puue ja vajadus töötamisest loobuda.

Kaks luu- ja lihaskonna vaevuste põhirühma on seljavalu ja -vigastused ning tööga seotud ülajäsemevaevused ehk ülekoormusvigastused.

Luu- ja lihaskonna vaevuste põhjused

Enamik tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevusi tekib aja jooksul. Harilikult on luu- ja lihaskonna vaevustel ühe konkreetse põhjuse asemel mitu. Füüsilised põhjused ja korralduslikud riskitegurid on muu hulgas järgmised:

 • Raskuste käsitsi teisaldamine, eriti koos kummardumise ja pööramisega
 • Korduvad või jõudu nõudvad liigutused
 • Ebamugav ja liikumatu tööasend
 • Vibratsioon, puudulik valgustus ja külm töökeskkond
 • Kiire töötempo
 • Pikaajaline samas asendis istumine või seismine.

Üha rohkem tõendeid osutab, et luu- ja lihaskonna vaevused on seotud psühhosotsiaalsete riskiteguritega (eriti kui nendega kaasnevad füüsikalised riskid), näiteks järgmistega:

 • Nõudlik töö või töö vähene iseseisvus
 • Rahulolematus tööga

Ennetamine

Universaalseid lahendusi ei ole. Mõnikord on ebatavaliste või suurte probleemide korral vaja küsida nõu ekspertidelt. Paljud lahendused on aga lihtsad ja odavad: näiteks saab kaupade käsitsemisel kasutada käru või muuta esemete paigutust töölaual.

Luu- ja lihaskonna vaevuste vastu võitlemiseks tuleb tööandjatel ühendada mitu tegevust:

 • Riskihindamine – kasutage terviklikku lähenemisviisi, hinnates ja analüüsides kõiki põhjusi hoolikalt (vt eespool)
 • Töötajate osalemine – kaasake töötajad ja nende esindajad võimalike probleemide ja lahenduste aruteludesse.

Tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamise lisateave

Meetmed

Ennetusmeetmetega saab muu hulgas teha järgmisi muutusi:

 • Töökoha planeering – muutke töökoha planeeringut nii, et töötada saab paremas asendis
 • Töövahendid – veenduge, et need oleksid ergonoomilised ja tööülesannete jaoks sobivad
 • Töötajad – selgitage neile riske ja pakkuge heade töömeetodite koolitust
 • Tööülesanded – muutke töömeetodeid või töövahendeid
 • Töökorraldus – kavandage töö nii, et vältida korduvat tööd või pikaajalist töötamist ebamugavas asendis. Kavandage puhkepause, roteerige tööülesandeid või jaotage töö ümber
 • Organisatsioonitegurid – töötage välja luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamise strateegia.

Juhtkonna lähenemisviisis luu- ja lihaskonna vaevustele tuleb kaaluda ka tervisekontrolli, tervise edendamist ning luu- ja lihaskonna vaevustega töötajate rehabiliteerimist ja taasintegreerimist.

Euroopa õigusaktid

Euroopa direktiivides, liikmesriikide õigusaktides ning ka hea tava suunistes juba tunnistatakse luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamise tähtsust. Asjakohased direktiivid on muu hulgas tööohutuse ja töötervishoiu üldine raamdirektiiv ning direktiivid, mis käsitlevad raskuste käsitsi teisaldamist, töövahendeid, töökohtade miinimumnõudeid ja kuvaritööd.

2007. aastal korraldas Euroopa Komisjon arutelu, mis käsitles ühenduse võimalikke meetmeid, sealhulgas uusi õigusakte. Võimalikud plaanid peatati, kuni valmib 2014.–2015. aastaks kavandatud Euroopa Liidu direktiivide läbivaatamine. Luu- ja lihaskonna vaevuste probleemi lahendamist peavad väga tähtsaks nii Euroopa Liidu liikmesriigid kui ka Euroopa sotsiaalpartnerid.

EU-OSHA jälgib luu- ja lihaskonna vaevuste esinemist, põhjusi ja ennetamist. Samuti toetab EU-OSHA hea tava jagamist.