You are here

Hanked

Procurement. Workers in an office

EU-OSHA vajab oma organisatsiooni ja tegevuse jaoks pidevalt kaupu ja teenuseid. Pakkumismenetlused on struktureeritud viis tutvuda turuga nende kaupade ja teenuste ostmiseks.

Hankekonkursside korraldamisel on kaks eesmärki:

  • Tagada tegevuse läbipaistvus
  • Saavutada teenuste, kaupade ja ehitustööde soovitud kvaliteet võimalikult hea hinnaga.

Kohaldatavate õigusaktide, eelkõige direktiivi 2004/18/EÜ ja komisjoni määruse (EÜ, Euratom) nr 2342/2002 kohaselt peab EU-OSHA pakkumismenetluste ja lepingute puhul tagama võimalikult suure osaluse võrdsetel tingimustel.

Teave selle kohta, kuidas EU-OSHA töötleb seoses hangetega pakkujate isikuandmeid, on siin:
Isikuandmete kaitse hankemenetlustes

EU-OSHA töövõtjad 2014

Raamlepingute alusel sõlmitud erilepingud

2014. aastal sõlmitud alla 60 000 euro suurused lepingud (läbirääkimistega hankemenetlus)

DIGITi raamlepingute alusel 2014. aastal sõlmitud erilepingute kogumahud

EU-OSHA töövõtjad 2013

Raamlepingute alusel sõlmitud erilepingud

2013. aastal sõlmitud alla 60 000 euro suurused lepingud (läbirääkimistega hankemenetlus)

DIGITi raamlepingute alusel 2013. aastal sõlmitud erilepingute kogumahud

EU-OSHA töövõtjad 2012

DIGITi raamlepingute alusel 2012. aastal sõlmitud erilepingute kogumahud

Avatud hankemenetlused

Praegu puuduvad selles valdkonnas hanked.

Praegused hankemenetlused

Hangete arhiiv