Hanked

Image
Procurement. Workers in an office

EU-OSHA vajab oma organisatsiooni ja tegevuse jaoks pidevalt kaupu ja teenuseid. Pakkumismenetlused on struktureeritud viis tutvuda nende kaupade ja teenuste turuga.

Hankekonkursside korraldamisel on kaks eesmärki:

  • tagada tegevuse läbipaistvus;
  • saavutada teenuste, tarnete ja ehitustööde soovitud kvaliteet võimalikult hea hinnaga.

Kohaldatavate õigusaktide, eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/24/EL, määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 ja komisjoni määruse nr 1268/2012 (mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL, Euratom) 2015/1929) kohaselt peab EU-OSHA pakkumismenetluste ja töövõtulepingute puhul tagama võimalikult suure osaluse võrdsetel tingimustel.

Teave, kuidas EU-OSHA töötleb hangetes osalejate isikuandmeid, on siin:
andmekaitse hankemenetluses

 

    Share this on: