Hanked

Image
Procurement. Workers in an office

EU-OSHA vajab oma organisatsiooni ja tegevuse jaoks pidevalt kaupu ja teenuseid. Pakkumismenetlused on struktureeritud viis tutvuda nende kaupade ja teenuste turuga.

Hankekonkursside korraldamisel on kaks eesmärki:

  • tagada tegevuse läbipaistvus;
  • saavutada teenuste, tarnete ja ehitustööde soovitud kvaliteet võimalikult hea hinnaga.

Kohaldatavad määrused, nimelt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/24/EL riigihangete kohta ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid, kohustavad EU-OSHA-t tagama hankemenetlustes ja lepingutes võimalikult lai ja võrdne osalemine.

Teave, kuidas EU-OSHA töötleb hangetes osalevate pakkujate isikuandmeid, on siin.