Juhtkonna juhiroll ja töötajate osalus

Image
Leadership and workers participation. Conductor leading a concert

Juhtkonna jõuline, tõhus ja nähtav juhiroll on hea tööohutuse ja töötervishoiu tagamisel äärmiselt oluline. Hea tööohutus ja töötervishoid omalt poolt on ülitähtsad ettevõtte edukuse seisukohast.

Töötajate kaitsmine õnnetuste ja haiguste eest on peale õigus- ja eetikakohustuse ka märk sellest, et ettevõte tõenäoliselt kasvab ja on edukas.

Riski vähendamine ülalt alla

Ettevõtte juhid – tippjuhtkond, direktorid ja/või juhatus – saavad takistada tööõnnetusi ja töökohal haigestumist järgmisega.

 • Pühendumine tööohutuse ja töötervishoiu juhtimise tõhusale strateegiale ning selle teabe levitamine
 • Tööohutuse ja töötervishoiu töökindlate juhtimissüsteemide arendamine
 • Tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemide tulemuslikkuse jälgimine
 • Kõiki ohutusnõudeid täites heaks eeskujuks olemine
 • Töötajate motiveerimine osalema tööohutuse ja töötervishoiu tagamises.

Juhtkonna puudulik juhiroll läheb kalliks maksma

Juhtkonna ebatõhus või puuduv juhiroll tööohutuses ja töötervishoius võib põhjustada tööõnnetusi ja isegi töötajate surma, samuti halvendada töötajate vaimset ja füüsilist tervist. See kõik võib kahjustada ettevõtte mainet. Juhtkonna puudulik juhiroll põhjustab ka suurt rahalist kulu, näiteks haiguspuhkuste, raisatud aja ja hüvitismaksete tõttu.

Samas on juhtkonna heal juhirollil tööohutuses ja töötervishoius mitmeid eeliseid:

 • Vähenevad tööõnnetused ja haigused
 • Suureneb tootlikkus ja tõhusus
 • Paraneb tööõhkkond
 • Aitab ettevõtetel sõlmida uusi lepinguid ja võtta tööle pädevaid töötajaid

Tööohutuse ja töötervishoiu juhtrolli võtmine

Juhtkonna hea juhirolli ja selle eeliste saavutamiseks tööohutuses ja töötervishoius on vaja teha vähe. Mõni praktiline nõuanne, mille aluseks on Ühendkuningriigi tööohutuse ja töötervishoiu ameti koostatud suunised.

 • Hinnake korrapäraselt riske ja võtke tulemuste põhjal meetmeid.
 • Uute töötajate saabumisel ning uute protsesside ja töömeetodite kehtestamisel kaaluge alati mõju tööohutusele ja töötervishoiule.
 • Juhtkonna nähtav juhiroll on tõhus. Veenduge, et juhid külastavad korrapäraselt tootvaid ja teenindavaid töökohti ning räägivad töötajatega tööohutuse ja töötervishoiu probleemidest ning nende lahendustest.
 • Näidake üles pühendumust, tagades, et tööohutuse ja töötervishoiu küsimused on alati juhatuse koosolekute päevakavas.
 • Pakkuge kõigile juhtidele tööohutuse ja töötervishoiu koolitusi, soodustades tööohutuse ja töötervishoiu väärtuse paremat teadvustamist.

Koostöö – töötajate kaasamine

Tööohutuse ja töötervishoiu üks peamine tõhusa juhtimise viis on töötajate kaasamine. Tööandjatel on õiguslik kohustus pidada töötajatega tööohutuse ja töötervishoiu küsimustes nõu. Seaduses nõutakse vähimat, aga ulatuslikumal tegevusel on mitmeid eeliseid. Tööohutuse ja töötervishoiu juhtimine on tõenäoliselt edukam, kui töötajaid julgustatakse selles aktiivselt osalema ning kui töötajate ja juhtkonna vahel toimub dialoog.

2012. aastal korraldas EU-OSHA sel teemal kaheaastase kampaania: tervislike töökohtade kampaania 2012–2013 „Ennetame riske üheskoos”.

Kampaania lõppes saavutuste tutvustamise üritusega, kus kampaaniapartnerid vahetasid head tava ja toimusid töötoad sellistel teemadel nagu „Juhtkonna juhirolli koolitamine” ning „Organisatsiooni tööohutuse ja töötervishoiu kultuur”. Siin on ürituse kokkuvõte.