You are here

Hea haldustava eeskiri

Avalik-õigusliku asutusega suheldes on üldsusel õigus eeldada hea haldustava järgimist. See tähendab õigusaktide ja menetluste, eelkõige kodanike põhiõiguste järgimist ning kvaliteetsete teenuste osutamist.

Mis on hea haldustava eeskiri?

Euroopa Ombudsmani hea haldustava eeskirjas on kehtestatud hea halduse põhimõtted. Sellega tutvustatakse töötajatele eeskirju, mida nad peavad üldsusega suhtlemisel järgima.

Tänu eeskirjale teavad kodanikud täpselt, kuidas agentuur toimib ja mis on nende õigused agentuuriga suhtlemisel.

Lõppeesmärk on suurendada halduse läbipaistvust, tagada osutatavate teenuste parem kvaliteet ja tuua haldus üldsusele lähemale.

Hea haldustava eeskirja lisateave on Euroopa Ombudsmani veebilehel.