Tööga seotud vähk

Üks suurimaid terviseprobleeme, millega Euroopa ja kogu maailma töökohtades silmitsi seistakse, ontööga seotud vähk. 2015. aastal põhjustas see hinnanguliselt 53% kõigist tööga seotud surmajuhtudest ELis ja teistes arenenud riikides. Kantserogeenide tegevuskava (2016) kohaselt avastatakse ELis igal aastal ligikaudu 120 000 tööga seotud vähijuhtu, mis on tingitud kantserogeenidega kokkupuutest tööl; tööga seotud vähi tõttu sureb igal aastal ligikaudu 80 000 inimest.

Kiirgust, stressi ning teisi töökorralduse ja -tingimustega seotud tegureid on samuti seostatud tööga seotud vähiga. Lisaks on tõendeid selle kohta, et tööalane kokkupuude endokriinseid häireid põhjustavate ainetega (nt teatud pestitsiididega) või nanomaterjalidega võib põhjustada vähki.

Murettekitava statistika tõttu võeti meetmeid. 2017. aastal tegi Euroopa Komisjon tööohutuse ja töötervishoiu algatuse, et kaitsta töötajaid tööga seotud vähktõve eest. Algatuse üks osa oli kantserogeenide ja mutageenide direktiivi läbivaatamine, et kehtestada Euroopa töökohtades tavaliste vähki põhjustavate kemikaalidega kokkupuute piirangud.

Meie projekt: Euroopa töötajate vähktõve riskiteguritega kokkupuute uuring