Tööga seotud vähk

Üks suurimaid tervisprobleeme, millega Euroopa ja loomulikult kogu maailma töökohtades silmitsi seistakse, on tööga seotud vähk. See moodustab hinnanguliselt 53 % kõigist tööga seotud surmajuhtumitest ELis ja teistes arenenud riikides. Vastavalt kantserogeenide tegevuskavale avastatakse ELis igal aastal umbes 120 000 tööga seotud vähijuhtu, mis on tingitud kokkupuutest kantserogeenidega ja põhjustavad igal aastal ligikaudu 80 000 surmajuhtumit .

Kiirgust, stressi ning teisi töökorralduse ja -tingimustega seotud tegureid on samuti seostatud tööga seotud vähiga. Lisaks on tõendeid selle kohta, et tööalane kokkupuude endokriinseid häireid põhjustavate ainetega (nt teatud pestitsiididega) või nanomaterjalidega võib põhjustada vähki.

Murettekitava statistika tõttu võeti meetmeid. 2017. aastal tegi Euroopa Komisjon tööohutuse ja töötervishoiu algatuse, et kaitsta töötajaid tööga seotud vähktõve eest. Algatuse üks osa oli kantserogeenide ja mutageenide direktiivi läbivaatamine, et kehtestada Euroopa töökohtades tavaliste vähki põhjustavate kemikaalidega kokkupuute piirangud.

Meie projekt: Euroopa töötajate vähktõve riskiteguritega kokkupuute uuring