You are here

Hakka meediapartneriks

Meediapartnerid teevad meiega koostööd kampaaniateemadest teadlikkuse suurendamiseks, kasutades kampaania reklaamimiseks ja edendamiseks mitmesuguseid kanaleid. Meie meediapartnerite hulka kuuluvad silmapaistvad tööohutuse ja töötervishoiu edendamisest huvitatud ajakirjanikud ja toimetajad kogu Euroopast.

Partnerlusi sõlmitakse vaid selliste meediakanalite või -väljaannetega, mis soovivad ja suudavad kampaanias olulisel määral osaleda.

Lisateavet meediapartneriks hakkamise eeliste ja selle kohta, kuidas esitada taotlust, saab kampaania meediapartnerluse pakkumusest (ainult inglise keeles).

Praegu ei võta me vastu uusi meediapartnereid.