Hakka EU-OSHA meediapartneriks

Meie uue meediapartnerluskavaga saab liituda alates 2020. aasta oktoobrist.

Meie meediapartnerite hulka kuuluvad ELi liikmesriikide silmapaistvad ajakirjanikud ja toimetajad, kes on huvitatud tööohutuse ja töötervishoiu aktiivsest edendamisest. 

Meediapartnerluses on tähelepanu keskmes tervislike töökohtade kampaania ning ootame meediakanalite või -väljaannete olulist osalust kampaanias.

Peamine kontaktisik peaks valdama inglise keelt ametitegevuseks vajalikul tasemel, sest kogu teabevahetus toimub inglise keeles.