Praktilised vahendid ja juhendid

Meie praktilisi vahendeid ja juhendeid sisaldavad kasutajasõbralikud andmebaasid võimaldavad töökohtadel tööohutuse ja töötervishoiu riske hõlpsalt hinnata ja juhtida. ELi ja liikmesriikide tasandil väljatöötatud ressursid hõlmavad linke veebilehtedele, kontrollnimekirjadele, vahenditele, juhtumiuuringutele ja visuaalmaterjalidele. Hõlmatud on paljud sektorid, ohuliigid ja ennetusmeetmed.

Ressursse saab filtreerida muu hulgas riigi ja keele, sektori, tööülesannete, töötajarühmade ja teemade järgi.

Tutvuge põhjalikult materjalidega, mis aitavad muuta töökohad ohutumaks ja tervislikumaks.