Tööohutuse ja töötervishoiu uuringud ning statistika

Siit leiate tööohutuse ja töötervishoiu faktid ja arvandmed, mis põhinevad peamiste Euroopa projektide ning EU-OSHA uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete uuringu (ESENER) tulemustel.

Need tulemused on esitatud kasutajasõbralikes andmete visualiseerimise vahendites, mis annavad ülevaate töökohal esinevate riskide juhtimisest, töötingimustest, demograafilistest suundumustest ning tööohutuse ja töötervishoiu poliitikast ja strateegiatest.

Samuti korraldame arvamusküsitlusi, et mõista paremini inimeste suhtumist oma töökeskkonda. Nende tulemused on kättesaadavad allpool.

Nende faktide ja arvandmete kogumine on meie töö nurgakivi ning tulemused aitavad poliitikakujundajatel ja teadlastel kindlaks teha uusi suundumusi.