Uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete uuring (ESENER)

EU-OSHA uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete uuring (ESENER) on ulatuslik uuring, milles analüüsitakse, kuidas juhitakse Euroopa töökohtadel ohutuse ja tervishoiuga seotud riske.

Tuhandetele Euroopa ettevõtetele ja organisatsioonidele saadetakse küsimustik järgmistel teemadel:
  • üldised ohutus- ja terviseriskid töökohal ning nende juhtimine;
  • psühhosotsiaalsed riskid, nagu stress, kiusamine ja ahistamine;
  • tööohutuse ja töötervishoiu juhtimist soodustavad ja takistavad tegurid;
  • töötajate osalemine ohutus- ja tervishoiumeetmetes.

Küsimustike vastuseid täiendavad tugianalüüsid, sealhulgas spetsiifilisi teemasid käsitlev põhjalike uuringute seeria. Neis uuringutes kasutatakse põhitulemuste paremaks tõlgendamiseks kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid uurimismeetodeid.

ESENER 2019 

Kolmas Euroopa ettevõtete uute ja tekkivate riskide uuring (ESENER-3) toimus 2019. aastal. Uuring hõlmas üle 45 000 iga suurusega ja igast sektorist pärit ettevõtte 33 Euroopa riigist. 

Esimesed tulemused on nüüd avaldatud.

Vt poliitikaülevaade (ESENER 2019 kõik põhitulemused).

Alates 2020. aastast avaldatakse täiendavad aruanded ja andmevisualiseeringud.

 

ESENER 2014

ESENER 2009