Uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete uuring (ESENER)

Image

EU-OSHA uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete uuring (ESENER) on ulatuslik uuring, milles analüüsitakse, kuidas juhitakse Euroopa töökohtadel ohutuse ja tervishoiuga seotud riske.

Tuhandetele Euroopa ettevõtetele ja organisatsioonidele saadetakse küsimustik järgmistel teemadel:
  • üldised ohutus- ja terviseriskid töökohal ning nende juhtimine;
  • psühhosotsiaalsed riskid, nagu stress, kiusamine ja ahistamine;
  • tööohutuse ja töötervishoiu juhtimist soodustavad ja takistavad tegurid;
  • töötajate osalemine ohutus- ja tervishoiumeetmetes.

Küsimustike vastuseid täiendavad tugianalüüsid, sealhulgas spetsiifilisi teemasid käsitlev põhjalike uuringute seeria. Neis uuringutes kasutatakse põhitulemuste paremaks tõlgendamiseks kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid uurimismeetodeid.

ESENER 2024

ESENER 2019

ESENER 2014

ESENER 2009