You are here

Kontaktandmed

Agentuur valmistab ette, kogub, analüüsib ja levitab tööohutuse ja töötervishoiu teavet eesmärgiga parandada tööohutust ja töötervishoidu töökohtades kogu Euroopa Liidus.

Miribilla building

European Agency for Safety and Health at Work

 • 12 Santiago de Compostela
 • (Edificio Miribilla), 5th Floor
 • E-48003 Bilbao, SPAIN
 • Tel: + 34 944-358-400
 • Fax: + 34 944-358-401
 • Email: information@osha.europa.eu

 

Juhime tähelepanu, et Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur

 • ei saa üksikisikuid tervise ja ohutuse suhtes personaalselt nõustada ega lahendada nende töötingimusi käsitlevaid konkreetseid kaebusi;
 • ei saa anda konkreetset teavet liikmesriigi kohta, näiteks õigusakte, standardeid või statistikat;
 • ei saa piiratud ressursside tõttu otsida teavet tellimuse alusel; meie valduses ei ole muid andmeid ega väljaandeid peale nende, mis on avaldatud meie veebilehtedel;
 • ei saa avaldada arvamust kaupade või teenuste kohta ega aidata kaasa nende turustamisele;
 • ei korralda tööohutuse ja töötervishoiu kursusi ega sertifitseeri neid;
 • ei vastuta Euroopa Liidu õigusaktide väljatöötamise eest.

Teiste küsimuste puhul soovitame tutvuda alljärgnevate muude teabeallikatega.

Kui see standardvastus ei aidanud teie küsimust lahendada, soovitame tutvuda meie korduvate küsimuste jaotisega või esitada küsimus meile kontaktvormil. Võite kirjutada Euroopa Liidu mis tahes ametlikus keeles, kuid palun pidage meeles, et teie küsimuse ja meie vastuse tõlkimine võib võtta veidi aega. Ingliskeelsetele küsimustele vastatakse tõenäoliselt kõige kiiremini, sest seda valdavad kõik meie agentuuri töötajad. Püüame vastata küsimustele võimalikult kiiresti.

Muud kasulikud teabeallikad

Kui teie küsimus ei kuulu agentuuri töövaldkonda, võite vastuse saamiseks pöörduda mõne alljärgneva organisatsiooni poole või tutvuda järgmiste veebilehtedega.

Liikmesriigid

Kui küsimused on seotud konkreetse liikmesriigiga, külastage asjakohase riikliku teabekeskuse veebilehte.

Õigusaktid

Kui soovite teavet õigusaktide kohta, külastage komisjoni veebilehte EUR-Lex, mis võimaldab tasuta juurdepääsu õigusaktidele (muu hulgas aluslepingutele, kohtupraktikale, õigusakti ettepanekutele jne) Euroopa Liidu 20 ametlikus keeles.

Statistika

Kõigepealt külastage meie Euroopa tasandi statistika veebilehte. Euroopa Komisjonil on oma statistikateabe teenistus Eurostat: asjakohased statistikaandmed on Eurostati veebilehel rahvastiku ja sotsiaaltingimuste jaotise alajaotises „Health” („Tervis”).

Tehnilised standardid

CEN

Euroopa Komisjon

Euroopa Komisjoni veebileht. Muude teabeallikate leidmiseks võite pöörduda teabeteenistuse Europe Direct poole telefoninumbril 00 800 6 7 8 9 10 11, kuhu helistamine on kõigist Euroopa Liidu liikmesriikidest tasuta ja millega saab suhelda liikmesriigi keeles.

Teabeteenistus Europe Direct

Teabeteenistus Europe Direct

Euroopa Ombudsman

Euroopa Ombudsman

Euroopa Parlament

Euroopa Parlament

Euroopa Liidu Nõukogu

Euroopa Liidu Nõukogu