Võtke meiega ühendust

Agentuur valmistab ette, kogub, analüüsib ja levitab tööohutuse ja -tervishoiu teavet eesmärgiga parandada tööohutust ja -tervishoidu töökohtades kogu Euroopa Liidus.

Meie veebilehed on täies ulatuses otsitavad ning pakuvad tööohutuse ja -tervishoiu teemade kohta kõikehõlmavat teavet. Soovitame otsida teavet meie agentuuri veebilehelt ja OSHwikist.  

Kui te siiski ei leia otsitavat, vaadake, kas teid huvitav küsimus on allpool meie korduvate küsimuste hulgas, ning kui ei ole, siis võtke meiega kontaktivormi abil ühendust.

Anname oma piiratud ressursside juures endast parima, et teile kahe nädala jooksul vastata. Võite kirjutada Euroopa Liidu mis tahes ametlikus keeles, kuid palun arvestage, et teie küsimuse ja meie vastuse tõlkimine võib võtta veidi aega. Ingliskeelsetele küsimustele vastatakse tõenäoliselt kiiremini, sest seda keelt valdavad kõik meie töötajad. Püüame vastata küsimustele võimalikult kiiresti.

Image
miribilla building

 

European Agency for Safety and Health at Work
12 Santiago de Compostela
(Edificio Miribilla), 5th Floor
E-48003 Bilbao, SPAIN
E-post: information ätt osha punkt europa punkt eu

Meie kontaktandmed

 

 

Brussels Liaison Office
European Agency for Safety and Health at Work,
Square de Meeûs 38/40,
1000 Brussels, Belgium
Tel: +32 2 401 68 59
Faks: +32 2 401 68 68
E-post: obrien ätt osha punkt europa punkt eu

 KORDUVAD KÜSIMUSED

Andmekaitseteade ameti külastajatele

 

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

 • 1. Kust ma saan nõu oma töötingimustega seotud ohutus- ja tervishoiuprobleemi kohta?

  EU-OSHA on teabeasutus, seega leiate tööga seotud terviseprobleemide, nagu stressi, ahistamise, nahahaiguste jms kohta kasulikku teavet ja nõuandeid meie veebilehelt.

  Kahjuks ei tohi EU-OSHA anda nõu konkreetsete ohutus- ja tervishoiuprobleemide kohta, sekkuda kohtuasjadesse ega kohalike või riiklike ametiasutuste töösse. Soovitame teil pöörduda alustuseks riikliku teabekeskuse poole.

  Nemad viivad teid kokku riigi ametiasutusega, kes saab teid juhtumiga seoses aidata.

 • 2. Kuidas ma saan taotleda tööõnnetuse või tööga seotud haiguse eest hüvitist?

  Hüvitiste süsteemid on liikmesriigiti erinevad ning olenevad teie sektorist, tööst ja tööhõiveseisundist. Teavet konkreetse liikmesriigi kohta saate riiklikust teabekeskusest; üldteavet Euroopa Liidu kodanike kohta, kes elavad ja töötavad välismaal, annab Euroopa Komisjon.

 • 3. Kas EU-OSHA vastutab ELi tööohutuse ja -tervishoiu poliitiliste algatuste ja nende rakendamise eest?

  EU-OSHA on Euroopa Liidu tööohutuse ja -tervishoiu teabeagentuur. Meie tegevus järgib Euroopa Komisjoni töötervishoiu ja tööohutuse strateegilist raamistikku 2014–2020 ning teisi asjakohaseid Euroopa Liidu strateegiaid ja programme, näiteks strateegiat „Euroopa 2020“. EU-OSHA ei tegele siiski Euroopa seaduste ega poliitika väljatöötamisega – see on Euroopa Komisjoni ülesanne. Samuti ei vastuta EU-OSHA töökohtade inspekteerimise ega Euroopa või riikliku seaduste jõustamise eest.

 • 4. Kust ma leian ELi tasemel statistikat tööõnnetuste ja tööga seotud haiguste ning nende kulude kohta?

  Statistika, uuringutulemused ja teised kasulikud lingid on selle veebilehe jaotises „Uuringud ja statistika“. EU-OSHA korraldatud ESENERi uuringutes vaadeldakse, kuidas Euroopa töökohad ohutus- ja terviseriske praktiliselt ohjavad.

  Euroopa Komisjonil on statistikateenistus Eurostat; teile võivad huvi pakkuda järgmised lingid:

 • 5. Kust ma leian riigi tasemel statistikat, standardeid ja seaduseid? Kas selline teave on kättesaadav ELi eri keeltes?

  Osaliselt saab riiklike tööohutuse ja -tervishoiu seadustega tutvuda meie lehel. Lisaks annab riiklik teabekeskus nõu, kust saada lisateavet. Riikliku teabekeskuse veebilehel on palju teavet selle riigi keeles. Samuti avalikustab enamik liikmesriike osa teavet ka inglise keeles.

 • 6. Kust ma leian teavet Euroopa Liidu ohutus- ja tervishoiuseaduste kohta?

  ELi tööohutuse ja -tervishoiu direktiivid, suunised ja standardid on teemade kaupa kättesaadavad siinse veebilehe jaotises „Tööohutuse ja töötervishoiu õigusaktid“. ELi direktiivide täistekstid kõigis ELi keeltes ja lisateave on Euroopa Komisjoni veebilehel Eur-Lex.

  Tasub meeles pidada, et Euroopa direktiivides sätestatakse miinimumnõuded ning liikmesriik võib kehtestada tööohutuse ja -tervishoiu direktiivide ülevõtmisel riiklikku õigusesse rangemad nõuded, nii et need võivad liikmesriigiti erineda.

 • 7. Kust ma saan hankida Euroopa standardite eksemplare?

  Euroopa standardiorganisatsioonide liikmed müüvad Euroopa standardeid riiklike standardite ja standardi eelnõudena. Lisateave: Euroopa Standardikomitee.

 • 8. Kust ma saan hankida EU-OSHA aruannete eksemplare?

  Kõik meie väljaanded on saadaval siinse veebilehe jaotises „Väljaanded“. Neid saab tasuta lugeda ja alla laadida. Pabereksemplare saab tellida ELi raamatupoest.

 • 9. Kas ma tohin EU-OSHA koostatud materjale paljundada?

  Jah, kui viitate EU-OSHA-le järgmiselt:

  © Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet (EU-OSHA), [kuupäev]. Paljundamine on lubatud allikale viitamisel.

  NB! Ilma EU-OSHA selgesõnalise loata ei tohi teksti ega illustratsioone sisuliselt muuta.

 • 10. Kust ma leian koolitusmaterjale?

  Ehkki EU-OSHA ei paku spetsiaalseid koolitusmaterjale, leiate asjakohast teavet jaotisest „Teemad“; osa meie väljaandeid sisaldavad koolituste juhtumiuuringuid. Koolitamiseks kohandatavad PowerPointi esitlused on aadressil https://es.slideshare.net/euosha/presentations

  Suurepärane koolitusmaterjal on lühikesed, ilma tekstita multifilmid, mille peategelane on Napo. Need on allalaadimiseks saadaval Napo veebilehel. Filmid tutvustavad tööohutuse ja -tervishoiu teemasid lõbusal ja arutelu soodustaval viisil. Algkoolide oluliste ohutus- ja tervishoiuteemade veebikoolituse moodul „Napo õpetajatele“ on samuti tasuta kättesaadav. 

  Lisaks pakutakse koolidele ja muudele haridusasutustele teavet siinse veebilehe jaotises „Tööohutuse ja töötervishoiu süvalaiendamine haridusse“.

  Head teabeallikad on veel riiklikud teabekeskused, Euroopa Koolitusfond, Cedefop (Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus) ning ENETOSH (tööohutuse ja töötervishoiu hariduse ning koolituse Euroopa võrk).

 • 11. Kas EU-OSHA võib toodet või teenust toetada või reklaamida?

  Kahjuks ei saa agentuur ühtegi toodet ega teenust toetada ega reklaamida.
 • 12. Kas EU-OSHA oleks huvitatud minu projekti rahastamisest?

  Üldiselt me ei rahasta välisprojekte.

  Dokumendi „ELi rahastamisvõimalused EU-OSHA huvirühmadele“ eesmärk on anda teavet ELi tööohutuse ja -tervishoiu rahastamise kohta. Lisaks pakub Euroopa Liidu toetuste ja laenude üldist ülevaadet Euroopa Liidu peasekretariaat ning riigihankelepingute ja rahastamise üldist ülevaadet Euroopa Komisjon.

  Kui teie projekt käsitleb tööohutust ja -tervishoidu riiklikul tasandil, soovitame võtta ühendust riikliku teabekeskusega.