EU-OSHA tutvustus

Tutvuge sellega, kes me oleme, mida me teeme, milline on meie struktuur ning mis on meie visioon ja missioon.

EU-OSHA on Euroopa Liidu tööohutuse ja töötervishoiu teabeagentuur. Meie tegevus toetab Euroopa Komisjoni töötervishoiu ja tööohutuse strateegiaraamistikku aastateks 2014–2020 ning teisi asjakohaseid Euroopa Liidu strateegiaid ja programme, näiteks strateegiat „Euroopa 2020”.

Käesolevas jaotises tutvustatakse meie põhitegevust ja juhtimiskorda. Meie pressitalitus pakub tööohutuse ja töötervishoiu küsimuste käsitlemisel igakülgset toetust. Võtke meiega ühendust või lugege usimaid lugusid. Siin on lisateave ka riiklike teabekeskuste kohta, kes teevad meiega ühiste eesmärkide nimel koostööd. Võib-olla olete ise huvitatud koostööst meiega? Siin jaotises on vajalik teave nii neile, kes soovivad osaleda hangetes, kui ka neile, kes soovivad meile tööle kandideerida.

 

Share this on: