Riiklikud teabekeskused

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet on võrgustikuna toimiv organisatsioon, millel on igas Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) igas riigis ning Euroopa Liidu kandidaatriikides ja võimalikes kandidaatriikides tegutsevad teabekeskused. Parem teabevahetus soodustab EU-OSHA tegevust töökohtade muutmisel senisest tervislikumaks, ohutumaks ja tootlikumaks.

Teabekeskuse nimetab iga riigi valitsus EU-OSHA ametlikuks esindajaks riigis ning see on tavaliselt töötervishoiu ja tööohutusega tegelev riigiasutus. Teabekeskused on EU-OSHA tegevuskavade peamised elluviijad.

Teabekeskused töötavad valitsuste, tööandjate ja töövõtjate esindajatest koosnevate kolmepoolsete võrgustike kaudu. Võrgustik annab teavet EU-OSHA tegevuse jaoks ning on ühtlasi kanal, mille kaudu levtatakse agentuuri tooteid ja teavet riikide huvirühmadeni. Peale selle osalevad teabekeskused EU-OSHA kampaaniate kavandamisel ja elluviimisel ning nimetavad riikide eksperte agentuuri töörühmadesse ja seminaridele.