Norra

Norra töökeskkonnaseaduses sätestatakse kindlad töösuhted, ohutu töökeskkond ja konstruktiivne tööolukord kõikidele töötajatele. Ettevõtjad vastutavad tööõnnetuste ja tervisekahjustuste ennetamise eest. Tööandjad tagavad sobiva ja rahuldava töökeskkonna ning tööohutuse. Ametiasutused aitavad tagada, et ettevõtjad tegelevad süsteemselt töötervishoiu, tööohutuse ja töökeskkonnaga. Norra tööinspektsioon, Norra naftaohutuse amet ja töökeskkonna riiklik instituut (Statens arbeidsmiljøinstitutt) tegutsevad tööhõiveministeeriumi egiidi all. Norra tööinspektsioon on valitsusasutus, mis teostab ettevõtjate järelevalvet, et tagada nende tegevuse vastavus töökeskkonnaseaduse nõuetele.


Norra tööinspektsioon täidab kontaktasutuse ülesandeid suheldes Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ametiga.


Teabekeskuste kontaktandmed

Arbeidstilsynet
Statens hus, Prinsens Gate 1
7468 Trondheim
Norra
Contact person:
Gro Synnøve Rygh FÆREVÅG
E-posti aadress: focal [dot] point [at] arbeidstilsynet [dot] no