Slovakkia

Riiklikud ametid, mille vastutusalas on tööinspektsioon, on Slovakkia vabariigi töö-, sotsiaal- ja pereministeerium, riiklik tööinspektsioon, mis asub Košices, ja kaheksa regionaalset tööinspektsiooni, mis asuvad Slovakkia kaheksas halduspiirkonnas ja haldavad neid.


Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet on loonud igas liikmesriigis teabekeskuste võrgu. Slovakkia Vabariigis tegutseb teabekeskusena riiklik tööinspektsioon. Selle põhiülesanne on koostada ja levitada teavet tööohutuse ja töötervishoiu kohta riiklikul tasandil.


Teabekeskuste kontaktandmed

National Labour Inspectorate / Národný inšpektorát práce
Masarykova 10
04001 Kosice
Slovakkia
Contact person:
Ladislav KEREKEŠ
E-posti aadress: ladislav [dot] kerekes [at] ip [dot] gov [dot] sk