Serbia

Serbia Vabariigis vastutab tööohutuse ja töötervishoiu eest tööhõive- ja sotsiaalministeerium. Ministeeriumis tegeleb valdkonnaga aktiivselt kaks ametiasutust, konkreetsemalt tööohutuse ja töötervishoiu direktoraat, mis koostab muu hulgas õigusakte, ja Tööinspektsioon, mis on pädev nende jõustamise järelevalve alal.


Tööhõive- ja sotsiaalministeerium teeb pidevalt ja otseselt koostööd teiste ametiasutuste (tervishoiu-, keskkonna- ja kaevandusministeerium jm) ja institutsioonidega, mis vastutavad tervise-, pensioni- ja invaliidsuskindlustuse eest, ning samuti sotsiaalpartnerite, ülikoolide ja teiste üksustega.


Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti teabekeskusena moodustas tööohutuse ja töötervishoiu direktoraat Serbias riikliku tööohutuse ja töötervishoiu võrgustiku, kaasates sinna eri valdkondade ministeeriume, sotsiaalpartnereid, ülikoole ja paljusid teisi.


Teabekeskuste kontaktandmed

Ministry of Labour, Employment, Veterans and Social Policy
Occupational Safety and Health Directorate. Nemanjina 22-26
11000 Belgrade
Serbia
Contact person:
Miodrag LONCOVIC
Tel: +381 11 3347 393
E-posti aadress: miodrag [dot] l [at] minrzs [dot] gov [dot] rs