Itaalia

Itaalias haldavad tööohutust ja töötervishoidu töö- ja tervishoiuministeerium, regionaalsed koordinatsioonikomiteed ning sotsiaalpartnerid. Nende ülesanne on muuhulgas nõustada muutuste korral seadustes, järelevalve, tervishoiu edendamine ning ettevõtete abistamine.


Riiklik tööõnnetuste ennetamise teabesüsteem (SINP) (milles osalevad töö- ja sotsiaalpoliitika ministeerium, tervishoiuministeerium, siseministeerium, maakonnad ning Trento ja Bolzano autonoomsed provintsid, riiklik tööõnnetuskindlustuse amet (INAIL) ning riikliku majandus- ja tööhõivenõukogu (CNEL) toetusel sektori ühisasutused) juhendab, planeerib ja hindab tööõnnetuste ja kutsehaiguste ennetamise tõhusust ning teostab järelevalvet, täiendades eriarhiive ja koostades ühtlustatud andmebaase.


Itaalia teabekeskust esindab Inail, mis koordineerib Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti Itaalia võrgustikku.