Portugal

Portugali teabekeskust haldab solidaarsuse, tööhõive ja sotsiaalkindlustuse ministeeriumi alla kuuluv töötingimuste amet, ACT, millel on haldussõltumatus kogu mandriterritooriumil. ACTi põhiülesanne on edendada töötingimuste parandamist, pöörates tähelepanu kutsealaste ohtude ennetamisele ja kontrollides töönormide ning tööohutuse ja töötervishoiu õigusaktide täitmist kõikides tegevusvaldkondades ning kesk- ja kohaliku tasandi haldusüksustes, sealhulgas riigiasutustes. Kolmepoolse organina teeb ACT koostööd sotsiaalpartneritega (kes on nõuandekogus), et lihtsustada tööohutuse ja töötervishoiu parima tava jagamist ja edendada Euroopa kampaaniaid.


Teabekeskuste kontaktandmed

Autoridade para as Condiçôes do Trabalho
Avenida Fernao Magalhaes 447-1º
3000-177 Coimbra
Portugal
Contact person:
Emília TELO
Tel: +351 239 400 000
E-posti aadress: pfn [dot] eu-osha [at] act [dot] gov [dot] pt