Põhja-Makedoonia

Põhja-Makedoonias on tööohutus ja töötervishoid töö- ja sotsiaalpoliitika ministeeriumi alla kuuluva riikliku tööinspektsiooni pädevuses.

Nimetatud ministeeriumi asutusena jälgib Makedoonia riiklik tööinspektsioon inspektorite abil valdkonna mitmesuguste õigusaktide täitmist: töösuhete seadus, tööohutuse ja töötervishoiu seadus, tööjärelevalve seadus, riigiteenistujate seadus, tööhõive ja töötuskindlustuse seadus, ajutiste töötajate vahendamise agentuuride seadus, puudega inimeste tööhõive seadus, välismaalaste tööhõive seadus, vabatahtliku töö seadus, haridusvaldkonna seadused, kaubandusseadus, suitsetamise eest kaitsmise seadus, kollektiivläbirääkimiste seadus ja töölepingu seadus, samuti teised tööohutuse ja tervishoiu ning muude valdkondade muud õigusaktid (vt siit).

Tööohutuse ja töötervishoiu valdkond on multidistsiplinaarne, hõlmates suurt hulka konkreetsete töövaldkondade ja -protsesside eeskirju. Koondades meetmeid, norme ja standardeid, tagamaks Põhja-Makedoonias ohutud töötingimused, on tööohutus ja töötervishoid reguleeritud põhiseadusega. Tööohutus ja töötervishoid on riigi õigusaktide alusel lahutamatu osa töökorraldusest ja -protsessidest ning selle tulemusena on igale töötajale kooskõlas põhiseadusest tuleneva põhimõttega tagatud kaitse töökohal. „Tööohutus ja töötervishoid“ on keeruline mõiste, mis ei tähenda ainuüksi töötaja kaitsmist töövigastuste ja kutsehaiguste eest, vaid ka tema psühholoogilise (moraalse) isiksuse kaitsmist, mis on üha olulisemaks muutuv keerukas küsimus.

Teabekeskuste kontaktandmed

Ministry of Labour and Social Policy
Ul. Dame Gruev 14
1000 Skopje
Põhja-Makedoonia
Contact person:
Darko DOCHINSKI