Tšehhi Vabariik

Tšehhi Vabariigis kuuluvad ohutus, tervishoid ja heaolu töökohal valdavalt töö- ja sotsiaalministeeriumi pädevusse. See asutus juhib ka sotsiaalpartnerite ja tervishoiuministeeriumiga peetavat dialoogi. Valdkond kuulub osaliselt ka Tšehhi kaevandusameti ja riikliku tuumaohutusameti pädevusse.

Tööohutuse ja töötingimuste standardite täitmist kontrollib riiklik tööinspektsioon oma piirkondlike allasutustega. Töötervishoiu standardite täitmist kontrollib riiklik töötervishoiuamet, mis on tervishoiuministeeriumi osakond. Tšehhi kaevandusamet vastutab tööohutuse ja -tervishoiu standardite täitmise eest kaevandustes ja lõhkeainete kasutamisel. Riiklik tuumaohutusamet tagab õigusvastavuse ioniseeriva kiirgusega kokkupuute korral.

Tšehhi Vabariigi valitsuse nõuandeorgan – tööohutuse ja -tervishoiu kolmepoolne nõukogu – kooskõlastab arvukate riigiasutuste ja sotsiaalpartnerite tegevust tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas. Nõukogu eesistuja on töö- ja sotsiaalminister.

Tšehhi teabekeskus koordineerib ja haldab riigi tööohutuse ja -tervishoiu võrgustikku. Tšehhi tööohutuse uurimisinstituut (VUBP) ja riiklik rahvatervise instituut (SZU) on tööalase heaolu teadmuskeskused. Need asutused koguvad teavet töökoha ohutuse, tervishoiu ja heaolu kohta ning teevad vastavat uurimistööd.

Teabekeskuste kontaktandmed

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1
128 01 Prague 2
Tšehhi Vabariik
Contact person:
Jaroslav HLAVÍN
Tel: + 420 221 92 2301
E-posti aadress: jaroslav [dot] hlavin [at] mpsv [dot] cz