Taani

Koostööd Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ametiga koordineerib Taani töökeskkonna amet. Amet tegutseb tööhõive ministeeriumi alluvuses ja vastutab Taani kõikidel kutsealadel kehtivate töötervishoiu ja tööohutuse õigusaktide jõustamise eest. Siiski on mõnede sektorite reguleerimine ja seaduste jõustamine muude asutuste vastutusalas:


  • Taani energiaamet vastutab järelevalve eest avamererajatiste üle;
  • Taani mereamet vastutab laevanduse järelevalve eest;
  • Taani tsiviillennundusamet vastutab lennundussektori järelevalve eest.

Töökeskkonna amet aitab tõhusa järelealve, asjakohase reguleerimise ja teabe abil tagada ohutu, tervisliku ja pidevalt paraneva töökeskkonna. Kui amet leiab, et töötervishoiu ja tööohutuse seadustikku ei järgita, võib ta rakendada mitmesuguseid sanktsioone. Amet koostab koostöös tööturu partneritega ka korraldusi ja juhiseid. Töökeskkonna ameti peakontor ja kaks keskust kuuest asuvad Kopenhaagenis.


Teabekeskuste kontaktandmed

Danish Working Environment Authority
Landskronagade 33
2100 Copenhagen
Taani
Contact person:
Elsebeth JARMBAEK
Tel: +45 722 09431
E-posti aadress: elja [at] at [dot] dk