Ungari

Ungari valitsus lõi tööhõivepoliitika ministri ametikoha ning pealinna ja maakonna tasandi valitsusasutuste piirkondlikud bürood, et täita haldusülesandeid tööohutuse, töötervishoiu ja tööjõuküsimustega tegelevate ametiasutustena.

Pealinna/maakondade valitsusasutuste piirkondlikud bürood on territooriumipõhised riiklikud haldusorganid, mis korraldavad tööohutuse ja -tervishoiu kontrolle, samal ajal kui rahandusministeeriumi tööohutuse ja -tervishoiu osakond tegeleb muu hulgas tööohutuse ja -tervishoiu kontrolliasutuste juhendamisega ning aitab aktiivselt kaasa tööohutuse ja -tervishoiu eeskirjade ettevalmistamisele ja koostamisele. Peale selle haldab tööohutuse ja -tervishoiu osakond Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti koordinatsioonikeskust riigis ning teeb selles valdkonnas koostööd sotsiaalpartneritega.

Kaevandamistöökohtade turvalisust kontrollib eraldi amet (Ungari mäetööstuse ja geoloogia järelevalveamet).

Teabekeskuste kontaktandmed

Ministry of Finance, Department of Occupational Safety and Health
József nádor tér 2-4
1051 Budapest
Ungari
Contact person:
Katalin BALOGH
Tel: +36 18963015
E-posti aadress: katalin [dot] balogh [at] pm [dot] gov [dot] hu