Hispaania

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti teabekeskus Hispaanias reguleerib tööga seotud riskide ennetamist seadusega nr 31/95 ning seda täiendavate või täpsustavate määrustega. Tööga seotud riskide ennetamise poliitikat haldavad töötingimuste edendamise ja parandamise eesmärgil riigiasutused, kontrollides ennetusküsimustes pädevate riiklike haldusorganite tegevust ning tööandjate ja töötajate osalemist selles asjaomaste esindusorganisatsioonide kaudu.


Tööküsimustes pädevatel riiklikel haldusorganitel on järgmised ülesanded: ennetustöö edendamine, tehniline nõustamine, tööga seotud riske käsitlevate õigusaktide rakendamise järelevalve ja kontroll ning seaduserikkumiste eest karistamine. Riiklik tööohutuse ja töötervishoiu instituut (INSHT) on riigi peavalitsuse teaduslik ja tehniline organ.


Euroopa Liidu institutsioonide ja eelkõige Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti ja selle võrgustiku tasandil tegutseb instituut Hispaania teabekeskusena, et tagada riigi tasandil teabe koordineerimine ja levitamine.


Teabekeskuste kontaktandmed

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
Torrelaguna 73
28027 Madrid
Hispaania
Contact person:
Belén PEREZ AZNAR
Tel: +34 91 3634 289
E-posti aadress: pfocalagenciaeuropea [at] insst [dot] mitramiss [dot] es.