Austria

Töötajate kaitsega tegelevad Austrias mitmed asutused. Töötajate kaitse seadus (ArbeitnehmerInnenschutzgesetz) ja sellega seonduvad õigusaktid on õiguslikuks aluseks. Tööinspektsioon, transpordisektori tööinspektsioon (VAI), liikmesriikide põllu-ja metsamajanduse inspektsioonid ja riigiametnike huve kaitsvad asutused vastutavad tööohutuse ja töötervishoiu reguleerivate õigusaktide täitmise järelevalve eest. Täpsem teave on tööinspektsiooni veebilehel.


Ennetusmeetmete eest vastutavad tööandjad koos sotsiaalpartnerite ja sotsiaalkindlustusametitega.


Föderaalse töö-, sotsiaal- ja tarbijakaitseministeeriumi haldusalasse kuuluv tööinspektsioon tegutseb teabekeskusena. Austria võrgustik koosneb olulistest ning kõikide agentuuriga seotud valdkondadega tegelevatest osapooltest.


Teabekeskuste kontaktandmed

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
Stubenring 1
1010 Wien
Austria
Contact person:
Martina HÄCKEL-BUCHER
Tel: +43 1711 0022 74
E-posti aadress: AT [dot] FocalPoint [at] sozialministerium [dot] at