Soome

Tööohutuse ja töötervishoiu tavade jõustamise ja edendamise ning asjakohaste õigusaktide koostamise eest vastutab sotsiaal- ja tervishoiuministeerium. Ministeerium teeb tööohutuse ja töötervishoiuga seotud küsimustes tihedat koostööd näiteks tööhõive- ja majandusministeeriumi, haridusministeeriumi, siseministeeriumi, keskkonnaministeeriumi, transpordi- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning mitmesuguste eriasutustega.


Tööohutuse ja -tervishoiu eest vastutamine hõlmab muu hulgas tööohutust ja -tervishoidu käsitlevate õigusaktide järgimise kontrollimist. Töökohtades tööohutuse ja töötervishoiu rakendamisel tehtav koostöö põhineb jõustamisaktil ja asjaomastel kokkulepetel tööturuorganisatsioonide vahel. Tööohutuse ja töötervishoiu alases koostöös esindavad töötajaid töökeskkonnavolinikud. Tööandjaid esindavad tööohutuse ja -tervishoiu juhid, juhul kui koostöökohustustega ei tegele tööandja ise.


Osana Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu teabevõrgustikust, mis koondab riiklikke teabekeskusi kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides, on loodud Soome tööohutuse ja töötervishoiu võrgustik. Riiklikku tööohutuse ja töötervishoiu võrgustikku koordineerib ja haldab Soome riiklik teabekeskus.


Teabekeskuste kontaktandmed

Työterveyslaitos (Finnish Institute of Occupational Health)
Topeliuksenkatu 41 b
00250 Helsinki
Soome
Contact person:
Taina PÄÄKKÖNEN
Tel: 358 30 474 2616
E-posti aadress: FOP [dot] Finland [at] ttl [dot] fi